Kategorier
Nyheter

Alfons Röblom (HI) delade ut nästan €600 000 i vinster under casino-extravaganza

Nästan €600 000 av landskapsregeringen hasardvinster från PAF delades ut under en casino-extravaganza, som hölls av utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) idag.

Jackpotten gick – som varje år – till bidragsföreningen Ålands Natur och Miljö, som står Röbloms eget parti väldigt nära. De fick €145 000 i bidrag för sin verksamhet under 2022 och krävde ytterligare €40 000 för att uppmana åländska undersåtar att plocka upp skräp i naturen:

”Kostnaderna utgörs huvudsakligen av lön och omkostnader för en projektledare”, står det i Röbloms beslut.

Föreningen krävde också ett till bonusbidrag på drygt €31 000 för att byta namn på parken ”Tusenskönan” till det mycket modernare ”Mariero” och för luddigt formulerad verksamhet i parken:

”Projektet skulle också inkludera information, utbildning, inspiration samt nätverkande och samarbeten.”

Röblom gav föreningen €40 000 i bonusbidrag att fördela mellan sina två projekt.

 

På andra plats kom Åbo Akademi, som får €110 000 i bidrag av Röblom för sin verksamhet på Husö biologiska station under 2022.

Bronsplatsen gick till landskapsregeringen, som ger sig själv €92 000 i bidrag för sitt vänsterpolitiska råd ”bärkraft.ax” – pengarna går till att hålla två vänsterideologer anställda på heltid under 2022.

Föreningen Rädda Lumparn krävde €18 500 och får €17 000 för att bygga en damm vid Storängsdiket i Jomala, hjälpa andra sugna att söka bidrag, samt vandra runt i diken och sprida propaganda om sin sak.

Ålands Djurskyddsförening får €13 000 i bidrag för att ta hand om djur och omplacera dessa. Deras största kostnader är foder, sanitet, veterinärer och kastreringskampanjer.

Föreningen Ekologiska odlarna på Åland får €7000 i bidrag för att vandra runt på fält, stöda landskapsregeringens vänsteragenda, och hålla föreläsningar för sina medlemmar.

Föreningen Ålandsfåret får €6000 i av Röblom för att bevara ”den erkända ursprungsrasen Ålandsfåret” och verka för den genetiska mångfalden genom detta. De upprätthåller en databas med dessa rasrena får.

Ålands Fågelskyddsförening krävde €15 000 av bidragspengarna för att propagera för fågelskådning på Åland, för att transportera folk till sina ornitologiska stationer på Signilskär och Lågskär, samt för underhåll av dessa. ”Bird is the word!” konstaterade PAFs fördelningsråd tillsammans med minister Röblom och beviljar €13 000 i bidrag till föreningen.

Societas pro Fauna et Flora Fennica får €32 000 för sin verksamhet på Nåtö biologiska station, som de driver tillsammans med landskapsregeringen. Där säger de sig forska om hotade arter och biotoper på Åland. För 2022 är det inventeringar av fiskgjuse, havsörn, skräntärna och amfibier som gäller.

 

Ådornas vänner i föreningen Archipelago Pares krävde €60 000 i bidrag för 2022, men fick nöja sig med hälften. För pengarna ska de placera ut tak för att skydda ruvande ådor mot rovfågel, utföra rovdjurskontroll, samt ordna ådsafari.

I ett annat projekt vill de ”lyfta sälen och säljakten så att den kunskap som finns idag inte går förlorad och att kunskapen förs vidare till nya generationer säljägare”. Säl har jagats på Åland åtminstone sedan bronsåldern, men det är inte klarlagt vilket casino som under forntiden betalade jägare för att förmedla sina kunskaper till sina söner.

Föreningen krävde också €12 000 i bidrag för att bedriva ”intensiv och systematisk” jakt på rovdjur, såsom mink och mårdhund, samt €20 000 för ”Renässansen av Nyhamn”. Röblom beviljade det första bidragskravet, men nekade bidrag för någon renässans av Nyhamn.

Ålands Biodlarförening krävde och fick €6500 för att nåjsa på små barn om biodling, samt för att förlusta sig på en studieresa och hålla föreläsningar.

Vänsterföreningen Emmaus dyker alltid upp där det finns vittring av bidragspengar från PAF och från skattebetalarna.

Från Röblom krävde de €43 000 i bidrag för ett bluff-projekt där de skulle ”minska sitt koldioxidavtryck” från 19 ton till noll-utsläpp. För att kunna uppnå målet krävs det att föreningens medlemmar upphör med att andas, men det kan med all säkerhet vara för mycket begärt.

Fördelningsrådet gick inte helt på bluffen, utan konstaterade att de flesta åtgärder de radat upp ingår i deras ordinarie verksamhet:

”Fördelningsrådet anser dock att utvecklingen av textilhanteringen, som utgör en global miljöutmaning, ska beviljas ett stöd om 5 000 euro.”

Röblom höll med och lät Emmaus hållas med €5000. De kommer tillbaka.

Den finlandssvenska föreningen Natur och Miljö hade känt vittringen på bidragspengar ända bort till Helsingfors, och lämnade in ett krav på knappt €70 000 – vilket till största del gick igenom.

För pengarna ska de tråka ut små barn med skogsmulle-verksamhet.

Katthjälpen på Åland krävde €35 000 och beviljas av Röblom €18 000 för att ta hand om herrelösa katter och kastrera vildkatter. Hela 640 människor är med i föreningen, men vägrar att själva betala för verksamheten. Föreningen siktar på att öppna vad de kallar ett ”katt-café”.

Totalt delade Röblom ut €594 000 i vinster under casino-extravaganzan. De sista €6000 delades ut av Röbloms ministerkollega Christian Wikström (Obs) till bankiren Anders Wiklöfs Östersjöfond, eftersom Röblom var jävig i frågan i och med att han sitter i fondens fördelningsråd.

Bidragspengarna ska fonden använda för att stöda landskapsregeringens vänsteragenda.