Kategorier
Nyheter

Andra tilläggsbudgeten kostar mellan 30 och 55 miljoner euro

Lagtinget klubbade igenom sin andra tilläggsbudget för 2020 i fredags och den är med sina €30 miljoner den största någonsin. Istället för att tas från skattebetalarna kommer landskapsregeringen att använda sina casinovinster från spelbolaget Paf. Det kinesiska viruset Covid-19 är orsaken till den överdrivna tilläggsbudgeten, som cementerar landskapsregeringens centralstyrning av ekonomin.

Hela 10 miljoner euro avsätts för att ge bidrag till företag som inte har tillräckligt med pengar för att klara av sina utgifter. Stödet är utformat för att först och främst gynna de banker som är verksamma på Åland, eftersom lagtinget och landskapsregeringen kräver att företagen måste låna pengar från bank för att kunna få något stöd. På så vis används hasardpengarna för att betala räntorna till bankerna för andra människors skulder.

I tilläggsbudgeten ingår också en fullmakt som ger landskapsregeringen rätten att pantsätta €25 miljoner euro av skattebetalarnas pengar för att garantera banklån till företag. Även denna åtgärd är utformad för att gynna bankerna, som får ränta på lånen ifall det går bra för företagen som lånat pengar. Ifall det går dåligt för företagen blir det istället civilbefolkningen som tvingas att betala tillbaka lånen till bankerna.

Förutom bankirer och redare hörde lagtingets finans- och näringsutskott inte några andra representanter från näringslivet före de gav sitt bifall för tilläggsbudgeten. Verkställande direktörer Peter Wiklöf från Ålandsbanken, Jan-Erik Rask från Nordea, samt Johnny Nordqvist och direktör Stefan Jakobsson från Andelsbanken hördes av lagtingsledamöterna.

Deltog gjorde även representanter för de korrupta organisationerna Ålands Näringsliv och Visit Åland, samt en representant från Företagarna på Åland. Rederierna Viking Line, Eckerö Linjen och Godby Shipping deltog med sina respektive direktörer.

Förutom pengar för att gynna bankerna innehåller tilläggsbudgeten också drygt €7,3 miljoner till Ålands Hälso- och Sjukvård. Pengarna är inte helt och hållet på grund av det kinesiska viruset, eftersom organisationen haft problem med underbudgetering sedan tidigare. Totalt €4,67 miljoner euro av anslaget ska gå till förmodat ökade kostnader på grund av Covid-19.

Drygt €10 miljoner ges till AMS för att betala arbetslösa ålänningar ett extra stöd på €30 per dag från 1.4 till 30.6.2020. Siffrorna innebär att landskapsregeringen räknar med att över 3700 ålänningar kommer att mista sina jobb och ta del av arbetslöshetsunderstöd. Utav pengarna ska också €220 000 gå till att maskera arbetslöshet genom 40 praktikplatser.

Tilläggsbudgeten innehåller också en enorm post på €4 miljoner euro som landskapsregeringen får använda för ”akuta åtgärder” till följd av undantagstillståndet.

Andra, mindre poster, ingår också. Såsom €100 000 till Social- och miljöavdelningens förvaltning, €50 000 för att ”upphandla producenter som engagerar kulturutövare för att kunna sända kulturaktiviteter på nätet”.

Ytterligare €250 000 läggs på att ta höjd för att behovet av bostadsbidrag kan komma att öka. Idrotts- och ungdomsorganisationer får €150 000 i bidrag för sina likviditetssvårigheter och de kulturutövare som faller politikerna i smaken får €150 000 att dela på.

Den korrupta föreningen Ålands Näringsliv är ännu en gång med och plundrar bidragspengar, och får tillsammans med föreningen Företagarna på Åland dela på €250 000 för att bistå företag och tvinga in dem i att anamma vänsterideologi i sin verksamhet. Den korrupta föreningen Visit Åland får också ett extra bidrag på €350 000 för sin verksamhet.