Kategorier
Nyheter

Annette Holmberg-Jansson delade ut €3,44 miljoner i vinster under casinoextravaganza

Socialminister Annette Holmberg-Jansson (M) delade ut totalt €3 440 000 i vinster under en casinoextravaganza, inklusive en jackpot på över en miljon euro . Pengarna kom från landskapsregeringens hasardbolag PAF.

 

Jackpot på en miljon

Jackpotten gick till Folkhälsan på Åland, som inkasserade en vinst på totalt €1 026 000. Föreningen har 3336 medlemmar, varav 2362 är kvinnor och 943 män. Totalt har föreningen 16 anställda och personalkostnaderna utgör 50% av de totala kostnaderna. Föreningen är mest känd för sina simskolor, men sysslar också med propaganda mot rökning och droger bland unga, skolavslutningsfester, lekskolor, äldres hälsa och ekonomisk rådgivning.

En av Folkhälsans kärnverksamheter är arbete mot spel, men detta har inte hindrat dem från att varje år ta emot €900 000 till €1 000 000 i hasardpengar för sin finansiering. Hasardpengarna utgör över hälften av föreningens intäkter och verksamhetsledare Niclas Forsström har i en intervju berättat att landskapsregeringen genom casinopengarna styr vilken verksamhet och vilka projekt Folkhälsan ska ägna sig åt.

 

Fixtjänst fick €270 000

På andra plats kom Ålands Handikappförbund, som fick en vinst på drygt €670 000. Utav totalt €450 000 som krävdes för verksamheten tänkte föreningen använda €275 000 till personalkostnader, €134 000 till kanslikostnader, €63 000 till ”information” och endast €6000 till föreningens löpande verksamhet. Föreningen ville också använda €15 000 till att avlöna advokater för sina medlemmars ärenden. Utav vinstpengarna ska föreningen också använda €25 000 för att anlita en ”rättighetsutbildare” på mindre än halvtid.

Totalt €270 000 av vinsten ska användas för Fixtjänst, som ordnar sysselsättning för runt 35 handikappade ålänningar, främst genom snickrande. Fyra personer är anställda inom arbetsledningen.

 

Delad tredjeplats i extravaganza

På delad tredje plats kom Röda Korsets Ålandsavdelning och Rädda barnen, som fick varsin vinst på €300 000. Röda Korset på Åland finansieras till ca 70% av hasardpengar och har drygt 1500 medlemmar. Över 80% av inkomsterna används till personalkostnader och administration för de 6 anställda, som ska bli 5 för 2020.

Föreningen uppger att de vill använda hasardpengarna för ett projekt för ”mångkultur”, €27 000 för att betala en svindyr studieplats på Red Cross Nordic United World College i Norge, och €40 000 för att betala höjd hyra.

 

Här är det inte billigt att studera, foto: Matthew Enger

 

Rädda Barnen hade krävt €370 000, men fick nöja sig med knappa €300 000 i vinst. Föreningen sysslar med lekterapi på sjukhuset, förskolor för barn och för vuxna, utbildning om barns rättigheter, utbildning för arbete med utsatta barn, samt bidrag till behövande. Knappt 80% av föreningens inkomster kommer från hasardpengar och det mesta går till personalkostnaderna för de 7 anställda. Verksamhetsledare Lotta Angergård har i en intervju berättat att de PAF-bidrag som blir över läggs på hög för kommande år. Föreningen har knappt 300 medlemmar.

Föreningen Andning & Allergi Åland fick €5000 i bidrag för att ordna ”sociala sammankomster” och ordna motionsgrupper.

De Utvecklingsstördas Väl fick €140 000 i bidrag för social verksamhet under 2020. Hasardpengarna ska gå till personal- och administrationskostnader för 4 anställda. Hälften av föreningens inkomster kommer från casino. Föreningen har 328 medlemmar.

Demensföreningen på Åland fick €57 000 i bidrag. Föreningen sysslar med demensrådgivning, stöd och vårdhänvisning för demenssjuka och anhöriga, samt stödgrupper. Föreningen har 163 medlemmar.

Diabetesföreningen på Åland fick €4000 i bidrag. Föreningen betalar fotvård och simning för sina 354 medlemmar. Föreningen försökte sig på med att få bidrag för att köpa sig nya mobiltelefoner, men fick avslag på den delen.

Eckerö Pensionärsförening fick €3000 i bidrag för att hålla aktiviteter, träffar och it-kurser för pensionärer.

 

Flyktingförening specialiserad på att söka bidrag

Flyktingföreningen Emmaus har satt i system att utgjuta landskapsregeringen på maximala bidrag vid varje tillfälle som ges, vare sig det gäller skattepengar eller hasardpengar. I denna extravaganza lyckades föreningen lägga beslag på €23 000 för ”social verksamhet” för nyinflyttade, långtidsarbetslösa, handikappade och personer som lider av mentala besvär.

Mariehamnsavdelningen av Röda Korset fick €27 000 i bidrag för sin ordinarie verksamhet, som bland annat består av att köra ut mat till pensionärer i Mariehamn och blodgivning.

Föreningen Fri från narkotika fick €3000 i bidrag för att anordna föreläsningar. Föreningen hade krävt €20 000. Föreningen Vård i livet fick €2000 för att bedriva vilohem i två lägenheter på Brändö. 

Föreningen Vårt Hjärta fick €45 000 i bidrag för sin verksamhet under 2020. Föreningen har gått från 32% till 60% finansiering via hasardpengar och över hälften av pengarna går till personalkostnader och administrationskostnader. Föreningens timanställda får €20 eller mer i timlön.

 

International Rescue Organization AB hade krävt €6500, men nekades eftersom aktiebolag inte kan få PAF-bidrag.

Krigsveteranerna på Åland fick €5000 i bidrag för sin verksamhet, som består av subventionerad friskvård, rekreationsaktiviteter och uppvaktningar av krigsveteraner.

Mariehamns Pensionärsförening fick €12 000 i bidrag för att hålla möten för sina medlemmar och ordna aktiviteter i form av bland annat bowling, boule, körsång och bokträffar. 

Anders Wiklöf
Filantropen Anders Wiklöf, foto: Ålandsbanken

Matbanken på Åland fick €16 500 för lokalhyra, el, renhållning, bilkostnader, koordinering och städning. Föreningens verksamhet består i att ge mat och förnödenheter till utsatta människor och föreningen har stora penningtillgångar på grund av donationer från samfund och en stor donation på €25 000 från den socialdemokratiske bankmogulen Anders Wiklöf under fjolåret. Matbanken hjälper cirka 100 åländska hushåll med mat varje vecka.

Norra Ålands Pensionärer fick €5500 för att ordna verksamhet för sina 850 medlemmar under 2020.

 

Föreningen Pusselfamiljen fick €20 000 utav sitt krav på €80 000 i bidrag för att gynna ensamstående föräldrar, bland annat genom att bedriva lobbyverksamhet gentemot myndigheter, anlita barnvakter och ordna fritidsaktiviteter för barn och föräldrar. Bland annat vill föreningen lyxa till det med spa för föräldrar.

Socialmissionen på Åland fick €5000 i bidrag för att besöka kriminella i fängelset, samt hjälpa nyinflyttade med ”utmaningar” och andra personer i ”ekonomisk och social nöd”. Föreningen uppger sig stöda ett 20-tal invandrare.

Stall Joys handikappridklubb fick €8000 i bidrag för att ordna med ridning, ridläger, tävlingar och annat i hästväg för personer med särskilda behov.

Stiftelsen Hemmet fick €5650 i bidrag för att ordna sociala aktiviteter för patienter och tidigare patienter, såsom julfest och telefonstöd.

Vuxna på stan kasserade in €33 000 i bidrag för att dra runt på stan, samt för att driva ungdomsgården MUG i Mariehamn. Hasardpengarna går i huvudsak till hyror för lokalen.

 

Ålands Autismspektrumförening fick €6000 i bidrag för ”utbildning, information, studiebesök, självhjälpsgrupper, samt ett seminarium”. Föreningen hade krävt €50 000 i bidrag för att kunna anställa en  verksamhetsledare – på deltid. Landskapsregeringen beviljade endast €6000, med hänvisning till en ”restriktiv anställningspolitik”.

Ålands Cancerförening fick €66 500 i bidrag för att sysla med förebyggande cancerarbete, rehabilitering, vattengymnastik, yoga, stöd till sjuka och anhöriga, insamlingar för forskning och för att subventionera anhörigas övernattningar i patienthotell på sjukhus i Åbo och Uppsala.

Ålands Fountainhouse, som driver Klubbhuset Pelaren, fick €164 000 för att bedriva rehabiliteringsverksamhet för människor som lider av psykisk ohälsa. Föreningen finansieras till ca 60% av hasardpengar och används i huvudsak till löner, utbildning och hyra. År efter år har landskapsregeringen uppmanat föreningen att försöka få de åländska kommunerna att delta mer i finansieringen av föreningens verksamhet, som har målsättningen att hjälpa sina medlemmar att uppnå sin fulla potential och bli respekterade som medarbetare, grannar och vänner.

 

 

Ålands Hemgårdsförbund fick €2500 i bidrag för att använda till de boendes trivsel och underhållning vid olika hemgårdar.

Ålands Hälso- och Sjukvård fick drygt €40 000 i bidrag för att fortsätta bedriva en propagandakampanj mot rökning. Pengarna ska gå till att avlöna två ”tobaksavvänjare” på deltid, samt deras resekostnader.

Ålands Hörselförening fick €38 000 i bidrag för att ordna aktiviteter för sina drygt 800 medlemmar, samt söka upp äldre med hörselnedsättning och erbjuda dem service.

Föreningen Reseda beskriver sig som en intresseförening för psykisk ohälsa och hade krävt €280 000 i bidrag för att ordna ”socialpsykiatrisk coachning” och anlita en ”socialpsykiatrisk utvecklare”, som skulle ge människor med psykisk ohälsa stöd i hemmet. Landskapsregeringen beviljade endast €8000 för föreningens ordinarie verksamhet, med motiveringen att det är bättre att vänta på att nya lagar kring funktionshinder och socialvård ska träda ikraft 2021.

 

Ålands Neurologiska förening fick €46 000 i bidrag för sin verksamhet under 2020. Enligt föreningen går verksamheten ut på att främja möjligheterna för funktionshindrade människor att verka som jämbördiga och fullvärdiga medlemmar i samhället. Föreningen tränar också assistenshundar.

Ålands Reumaförening fick €64 000 i bidrag för att ta tillvara intressen hos personer med reumatiska sjukdomar och ordna social samvaro, samt subventionerad motion.

Ålands Synskadade fick drygt €80 000 i bidrag för sin verksamhet. Utav hasardpengarna ska ca €50 000 gå till att betala lön till verksamhetsledaren och €12 000 till en taltidning.

Totalt €58 000 blev över efter att extravaganzan var över, som landskapsregeringen behöll för sig själv.

På bilden: Annette Holmberg-Jansson, foto: landskapsregeringen