Kategorier
Nyheter

Annette Holmberg-Jansson (M) delade ut över €3 700 000 i vinster under casino-extravaganza

Socialminister Annette Holmberg-Jansson (M) delade idag ut €3 711 000 av landskapsregeringens vinster från hasardspel på casinobolaget PAF till bidragsivriga föreningar runtom på Åland under sin årligt återkommande casino-extravaganza.

Jackpotten gick till Folkhälsan, som fick €1 141 000 i bidrag för sina diverse verksamheter. De hade krävt långt mer. Som specialändamål ska de använda €100 000 av casinopengarna till att arbeta mot alkohol, narkotika, dopning, tobak – och mot de hasardspel som försörjer deras egen förening.

De krävde €20 000 för att köpa en konsulttjänst, som konsulterna kallar ”Samarbete efter skilsmässa”, vilket också beviljades av Holmberg-Jansson.

Folkhälsans attityd till PAF-pengarna är att de är deras – och därför har budgeten inte minskat när de lagt ner en del av sin verksamhet. Istället skriver man att PAF-stödet”styrs över på arbeten med barn och unga samt hälsofrämjande verksamhet”.

Föreningen Andning & Allergi krävde €8000 i bidrag för sin verksamhet, inklusive motionsgrupper och stöd till allergiker och astmatiker. De vill särskilt stöda barn och ungdomar. Holmberg-Jansson gav €3500 i bidrag efter att fördelningsrådet konstaterat att föreningen redan har fullt med pengar på bankkontot.

De Utvecklingsstördas Väl krävde och fick €140 000 för sin verksamhet under 2022. De har närmare 4 heltidstjänster och 24 personer som är timanställda för läger och andra fritidsverksamheter. Bidragspengarna ska de ha för att betala löner till verksamhetsledaren, bokföraren och en ungdomssekreterare. Föreningen har pengar på kontot, men vill inte använda dessa för att finansiera sin verksamhet, då man istället ska satsa dem på ett byggprojekt.

Demensföreningen krävde €61 500, men fick nöja sig med €57 000 i bidrag. De ägnar sig åt demensrådgivning, stödgrupper och föreläsningar.

Diabetesföreningen ville ha €6000 i bidrag för att ordna samkväm, resor och för att subventionera fotvård för sina medlemmar. De ordnar simning för barn och andra motionsaktiviteter. De fick nöja sig med €3500 i bidrag från Holmberg-Jansson.

Vänsterföreningen Emmaus är ständigt närvarande där bidragspengar delas ut – särskilt från hasard. Från Holmberg-Jansson krävde de €30 000 för sin sociala verksamhet under 2022, som av föreningen beskrivs som att ”de återanvänder och återvinner, arbetar för integration och jämlikhet samt rättvisa.” I praktiken håller de med second hand-butiker, bidragssubventionerade arbeten för handikappade och på senare år har de också börjat sälja billig utländsk arbetskraft till intresserade. Så sent som i oktober ifjol uppmanade landskapsregeringen föreningen Emmaus att betala tillbaka pengar efter en bidragsbluff. Holmberg-Jansson beviljade de €30 000 som föreningen sökt.

Röda Korset i Mariehamn krävde €145 000 i bidrag för senior-verksamhet och ”övrigt”, närmare bestämt €60 000 för ”bortfall av hyresinkomster. Föreningen klagade i sitt bidragskrav på att de inte kunnat samla in lika mycket donationer som vanligt under coronapandemin. Holmberg-Jansson beviljade €77 000 i bidrag.

Röda Korset i resten av Åland krävde €300 000 i bidrag för sin ordinarie verksamhet, som bland annat består i att hålla en halvtidsanställd ideolog som samordnare för ”social och mångkulturell verksamhet”. Bland föreningens huvudsakliga verksamheter ingår flyktingmottagande, frivilliga räddningstjänsten och första hjälp-grupper.

Holmberg-Jansson beviljade €300 000 i bidrag, som även ska täcka kostnader om €27 000 för en studieplats för en gymnasieelev på Röda korsets skola i Norge. I bidraget ingår €20 000 för ett påstått projekt med ”väntjänst-, flykting- och integrationsverksamhet”.

Föreningen Vårt Hjärta krävde €50 000 i bidrag för att hålla ”livsstilskurser”, aktiviteter, motion och ordna med stödpersoner. De fick €46 000.

Krigsveteranerna på Åland krävde relativt blygsamma €6000 för att subventionera friskvård, fotvård, vattengymnastik, evenemang och annat för sina medlemmar, samt för uppvaktningar. Föreningen har en välfylld kassa. Holmberg-Jansson gav €5000.

Mariehamns Pensionärsförening krävde dryga €43 000 i bidrag. Hälften för att ge ut sin tidning Nyset, hälften för en jubileumsbok om modellstaden av Mariehamn, samt lite smått för IT-utbildning. Föreningen ordnar diverse aktiviteter för sina medlemmar, med allt från bowling till körsång. Holmberg-Jansson tyckte att de fick nöja sig med €25 000.

Matbanken på Åland delar ut gratis mat till de som inte tycker att de ska betala för den. För detta krävde de €31 000 i bidrag – trots att föreningen har bankkontot fullt med pengar från donationer. Bidragspengarna tänkte de använda för att betala sin hyra, el och bil – då dessa saker till skillnad från mat inte är gratis. Holmberg-Jansson gav €18 000.

Norra Ålands pensionärer sökte och fick knappt €7000 i bidrag för att ordna samkväm, resor och utflykter för sina närmare 1000 medlemmar. Föreningen arbetar ideellt och utan anställda.

Föreningen Pusselfamiljen krävde över €60 000 i bidrag för att ordna familjeaktiviteter och barnvakter för sina medlemmar och deras barn – sådant som man kunde begära att familjer ska sköta själva. För detta vill de givetvis hålla med en dyr verksamhetsledare på deltid. Enligt fördelningsrådet är föreningens verksamhet med stödgrupper lagstadgad, så Holmberg-Jansson fick håva över €20 000 till de bidragsivriga. Något bidrag för att anställa en verksamhetsledare beviljades däremot inte.

Homosexuellas intresseförening Regnbågsfyren krävde €82 000 för sin verksamhet, som till stor del riktas mot åländska barn i syfte att försöka påverka deras utveckling. De har en verksamhetsledare anställd på heltid för att i huvudsak planera homosexuellas parad i Mariehamn.

De krävde också ytterligare €78 000 i bidrag för att ordna med vad de kallar ”HBTQIA-certifiering” för organisationer, vilket är en bluff som dessa sorters föreningar ägnar sig åt för att ordna välavlönade jobb till sig själva för bidragspengar. För att fixa en webbsida för sin certifiering kräver de €35 000 i bidrag, vilket är en kraftigt överdriven kostnad.

Holmberg-Jansson avslog bidragskravet för hemsidan – i strid med fördelningsrådets rekommendation, men godkände i övrigt €134 000 i bidrag till föreningen.

Rädda Barnen krävde €314 000 i bidrag för sin verksamhet under 2022, som bland annat går ut på att leka med barn terapeutiskt på sjukhuset i Mariehamn, propagera för barns rättigheter, lägerverksamhet, helgaktiviteter, och stöd för barn som har föräldrar som har problem med missbruk eller psyket. Föreningen har 7 ordinarie anställda, de flesta på heltid. Holmberg-Jansson beviljade €260 000 i bidrag.

Socialmissionen ville ha €8500 i bidrag för att hälsa på brottslingar i Åbo fängelse, hjälpa personer i nöd och fattigdom, samt för att hjälpa invandrare. Enligt ansökan stöder föreningen ett 20-tal invandrare på Åland. Föreningen har egna pengar och Holmberg-Jansson godkände €5000 i bidrag.

Ridklubben för handikappade Stall Joy sökte och fick €8000 för att främja ridning och hästliv för sina medlemmar. De ordnar möten, tävlingar, åkturer med kärra, och annat skoj för personer med särskilda behov.

Stiftelsen Hemmet ville ha €5650 för att ordna sociala aktiviteter för sina nuvarande och tidigare patienter, såsom en julfest, besök med vänliga hundar och andaktsstunder. Holmberg-Jansson godkände ansökan.

Vuxna på stan skulle ha €42 000 i bidrag för att kunna betala sina giriga hyresvärdar på Neptunigatan i Mariehamn. I lokalerna kan unga bland annat spela biljard, kasta pil och mecka på sina fordon. Föreningen ville ha €10 000 för sina löner. Utöver aktiviteterna i klubbhuset går de ibland ut på nattvandringar i Mariehamn. Holmberg-Jansson gav dem €36 000 bidrag.

Ålands Autismspektrumförening krävde dryga €25 000 för att anställa en verksamhetsledare på deltid tillsammans med föreningen för psykisk hälsa Reseda. Autismspektrumföreningen ska verka för autisters rättigheter, bland annat genom ett årligt seminarium. Holmberg-Jansson beviljade €8000 i bidrag.

Ålands Cancerförening – nästan tusen man stark – krävde knappa €80 000 i bidrag för att ordna med förebyggande cancerarbete, rehabilitering, vattengymnastik, stöd till drabbade och anhöriga, penninginsamling och för att subventionera hotell för patienter som måste resa till Åbo eller Uppsala för behandling.

Föreningen har kassan full med pengar från donationer, men varför de inte vill använda dessa pengar är oklart. I fördelningsrådets sammanfattning står det att läsa:

”Föreningen har en heltidsanställd verksamhetsledare och mycket likviditet men inte donationer för basverksamheten. De likvida medlen är för forskning, patienternas välmående, barnpatienter och deras familjer samt barn till föräldrar som har cancer.”

Holmberg-Jansson gav föreningen €66 500 i bidrag.

Flera fackföreningar har gått samman i en fräck bidragsbluff, där de genom en förening kallad Ålands fackliga semesterorganisation kräver bidragspengar för att betala hyrorna för semesterstugor i Hammarland för 10 fattiga medlemmar om året. De har flera år i rad angett att hyreskostnaderna inte är skäliga och att de därför behöver ge bidrag till dessa personer. Men den oskäliga hyran är det föreningen själva som tar ut. Från Holmberg-Jansson krävde de €30 000 i bidrag för att betala dessa hyror till sig själva, samt ytterligare €3000 för att renovera stugor och €8000 för sin påstådda verksamhet. Holmberg-Jansson beviljade €3000 i bidrag och krävde att föreningen skulle lämna in en utredning över vart pengarna de tidigare fått i bidrag försvunnit.

Ålands Feministparaply krävde €60 000 i bidrag för att bedriva vänsterideologisk verksamhet gentemot barn i grundskola och gymnasiet och samtidigt själva tjäna en slant på andras bekostnad. Holmberg-Jansson godkände bidraget till det fulla beloppet och godkände också ett bonusbidrag på €15 000 för föreningens ideologiska verksamhet i skolorna inom ett projekt som sägs vara för att motarbeta sexuellt våld.

Intresseföreningen för personer som lider av psykisk ohälsa – Åland Fountainhouse – krävde €210 000 i bidrag för verksamheten på klubbhuset Pelaren i Mariehamn, samt för verksamhet som ska hjälpa människor med dessa problem i livet. Pengarna går till att betala fyra anställda, utbildning och hyror. Holmberg-Jansson gav €194 000.

Ålands handikappförbund krävde €418 000 för sin verksamhet, varav knappt €300 000 för att betala löner och €123 000 för ”kanslikostnader” och dryga €50 000 för ”kostnader för information”. Förbundet är en paraplyorganisation för andra föreningar. Holmberg-Jansson godkände €416 000, samt €135 000 till förbundet för deras verksamhet Fixtjänst, där handikappade bland annat snickrar.

Ålands Hemgårdsförbund krävde €3000 för att satsa på äldres trivsel i hemgårdar i Brändö, Geta och Jomala. Det beviljades av Holmberg-Jansson.

Föreningen Ålands Hälsoalternativ krävde €5000 i bidrag för att sprida kunskap om ”alternativa vårdformer” och försöka få till diskussioner med representanter för skolmedicin. Tidigare hade föreningen beviljats €3000 i bidrag, som inte använts på grund av corona-pandemin. De pengarna får de använda i år istället och de får också €3000 till av Holmberg-Jansson.

Ålands Hörselförening krävde dryga €50 000 i bidrag för sin verksamhet. Enligt ansökan kostar föreningens ”administration” hela €18 000 om året. Sekreteraren har bakats ihop med hyran och kanslikostnader och tillsammans uppges de kosta nästan €40 000 om året. Själva verksamheten för medlemmarna går på €30 000 om året och inkluderar aktiviteter för att förebygga ensamhet och uppsökande service i hem och på äldreboenden. Holmberg-Jansson gav €38 000.

Intresseföreningen för psykisk hälsa Reseda ville ha €20 000 för sin verksamhet och €17 000 för att hålla en verksamhetsledare anlitad på deltid tillsammans med Autismspektrumföreningen. De samarbetar med klubbhuset Pelaren för att stöda människor som lider av psykisk ohälsa, samt deras anhöriga. De vill under 2022 skapa en grupp för personer under 18 år. Holmberg-Jansson beviljade €7000 i bidrag för verksamheten och €6000 för projektledaren.

Holmberg-Jansson gav lite bidrag åt sin egen landskapsregering också. Först €155 000 för att utreda barns och ungdomars hälsa. Projektet ska totalt kosta en halv miljon euro om inte mer.

Sedan €75 000 för att utreda varför folk inte arbetar och försöka få dem att arbeta. Påstådda kostnader är för att anställa en projektledare, ”omvärldsbevakning” och administration.

Ålands Neurologiska förening krävde runt €50 000 för att också de främja möjligheterna för fysiskt handikappade människor. Det bland annat med hjälp av assistanshundar, som påstås kosta över €20 000 styck. Holmberg-Jansson gav dryga €40 000 i bidrag och krävde att föreningen skulle lämna in en rapport över hur de använt pengarna för assistanshundar.

Ålands Reumaförening krävde knappa €70 000 och beviljades €65 000 för att arbeta för reumasjuka personers intresse. Bland annat erbjuder de paraffinbad och handgymnastik för att lindra de reumatiska besvären under vintern. Föreningen har gott om pengar i kassan.

Föreningen Ålands Synskadade skulle ha drygt €100 000 i bidrag för att försöka få folk att förstå hur det är att leva med en synskada, samt för att ordna med IT-hjälp och taltidningar för €27 000. Holmberg-Jansson godkände €94 000 i bidrag.

Efter extravaganzan blev €90 000 av casinopengarna över, som landskapsregeringen lägger beslag på.