Kategorier
Nyheter

ÅNTV: Landskapsregeringen satsar på mer invandring och vindkraft i tilläggsbudgeten

Landskapsregeringen höll igår en presskonferens för att presentera förslaget till tilläggsbudget som lämnats över till Ålands lagting. Lantråd Veronica Thörnroos (C) inledde med att presentera tilläggsbudgeten i korthet och tillsammans med ministrar och partiledare inom regeringsblocket driva för kollektivism enligt ideologin Agenda 2030:

– Ett nytt och annorlunda Åland växer fram i spåren av Covid-19.

– Pandemin har slagit väldigt ojämnt vad gäller privatföretagare. Många företagare har fått se sitt livsverk – kanske inte förstöras – men ändå knappt överleva. Medan det har gått ganska bra för andra. Det här skapar klyftor i samhället.

– Syftet är att göra en avstamp för en sektor-överskridande nystart. Det går inte längre att var och en sitter på sin egen kammare.

– Vi fortsätter att arbeta både hållbart och bärkraftigt i vårt samhälle, berättade lantrådet.

 

”Meningsfull sysselsättning”, men inte arbete

Thörnroos berättade också om landskapsregeringens planer på att skapa en klass av människor på Åland, som inte arbetar, inte driver företag och inte utbildar sig. Hon gav däremot inga detaljer över hur denna underklass skulle försörjas eller vad de skulle sysselsätta sig med.

– Alla kommer inte att ha jobb, alla kommer inte att ha möjlighet att vara i utbildning eller företagande. Och då gäller det att försöka skapa en meningsfull sysselsättning för alla.

I beskrivningen av budgeten återkommer LR gång på gång till att robotar i form av påstått intelligenta maskiner ska bli framtiden och räddningen för Åland. Något varken lantrådet eller ministrarna nämnde under presskonferensen. Däremot tog Thörnroos upp frågan om digitala tjänster, det vill säga folk som arbetar med datorer:

– Det är inte meningen att landskapsregeringen ska börja med egen sysselsättning inom digitala tjänster, utan vi ska lyssna till existerande åländska företag inom sektorn.

Både lantråd och ministrar pratade sig varma för att bygga en stor vindkraftspark till sjöss i Ålands hav:

– Vi vill bygga upp ett nytt kluster där även utbildning och tjänstesektorn kopplad just till export av vindkraft kommer att vara betydande för Åland för framtiden, sade Thörnroos.

 

Vill ha mer invandring

I takt med att den åländska befolkningen genomgår genetisk utrotning har politiker blivit mer och mer angelägna att locka in nya individer som kan betala skatter, räntor och tributer till makthavarna. Thörnroos återkom flera gånger till politikernas behov av inflyttning:

– Åland Living har sedan många år arbetat för att öka inflyttningen till Åland. De kommer att få mera resurser och det är något vi tror är riktigt, riktigt bra!

– Det är faktiskt en av de få positiva effekterna av pandemin.

 

Berömde bankirer

Finansminister Roger Höglund (C) pratade om hur pandemin haft förödande effekter på ekonomin och på enskilda individer som förlorat sina arbeten, men hade också tid att glädja sig åt bankirernas rekordstora expansion på Åland:

– Det som är glädjande är att vår bank- och finansnäring har gått helt lysande.

Han tog också upp längtan efter bidragspengar från EUs corona-fond och den stora osäkerheten med att inte bara Finlands, utan varje medlemsstats parlament måste godkänna projektet.

– Åland skulle först få dryga 12 miljoner av Finlands andel, den summan är nu nere på dryga 10 miljoner.

Landskapets finanschef Conny Nylund pratade om hur LR hittills lyckats undvika behovet av att låna pengar för sin likviditet, men sade också att de räknar med att bli tvungna att låna pengar mot hösten.

– Resandet är det vi måste få igång för att få det åländska näringslivet att rulla. Det som är lite oroväckande just nu är att det går ganska långsamt med vaccinationerna. Sommaren kommer ganska snabbt emot.

 

Nödhjälp till Sottunga

Ur budgetförslaget framgår det också att kommunerna ska få €500 000 i extra stöd av LR. Finansminister Höglund gav mer detaljer:

– De har begärt akut likviditetshjälp från landskapet och €240 000 är den summa vi föreslår att ska betalas till Sottunga för detta år.

Höglund pratade också lite om satsning på ökad invandring.

– Det satsas på utbildning i svenska, för vägen in till arbetsmarknaden är att man kan språket.

 

Ser ljuset i tunneln

Moderaternas partiledare Annette Holmberg-Jansson höll ett intensivt anförande under presskonferensen:

– Glädjande nog kan jag idag säga att massvaccineringarna har inletts och jag ser fram emot att besöka dem idag. Snart kommer vi att se ljuset i tunneln!

Även Holmberg-Jansson förespråkade ökad invandring till Åland:

– Flyttar du till en ort för att studera så är chansen rätt stor att du stannar kvar. Och det vill vi, för vi vill bli flera.

– Vi har utvecklings- och hållbarhetsagendan som stomme, men bärkraften som motor!

 

Högerledare krävde att ålänningarna vaccinerar sig

Obunden Samlings partiledare Bert Häggblom deltog också i presskonferensen:

– Landskapsregeringen har ett lagförslag att man ska kunna återbetala bostadslånen för bostadsbolag. Där ligger det €40 miljoner.

– Det viktigaste nu är att alla går och vaccinerar sig! Ni som också är skeptiska till att vaccinera er: Gör det för Ålands bästa!

Miljöminister Alfons Röblom (HI) bjöd på några klyschor från 1990-talets:

– Nu är det dags att jobba tillsammans och se synergierna.

Sedan var det en del om landskapsregeringens planerade jätteprojekt med vindkraftverk och de EU-pengar som politikerna suktar efter för att finansiera projektet.

– Från och med nästa år räknar vi med att kunna börja använda de nya strukturfondsprogrammen, som innehåller betydligt mer pengar än vi har haft hittills.

 

”Postpandemisk yra”

Näringsminister Fredrik Karlström (M) deltog på distans och pratade om pågående program för att ge extra bidrag till arbetslösa och företagare utan ruljans, innan han bröt in i något av ett brandtal:

– När vi återgår till det nya normala är jag oerhört glad och tacksam över att vi samtidigt kommer att få inleda århundradets största kalas och firande. Jag tycker vi ska använda Åland 100 som ett nytt avstamp för de kommande hundra åren, och jag ser personligen fram emot ett år av post-pandemisk yra, när vi alla kan fira och leva ett nytt friskt, fritt liv igen!

På frågan från en reporter redde näringsminister Karlström också ut att satsningen på digitala tjänster inte innebär att landskapsregeringen ska börja konkurrera med privata företag inom den branschen.

– Vi har på Åland otroligt många framgångsrika bolag som knoppats av och vuxit fram av egen kraft. Vi kan titta på banktjänster, på löneprogram, på bokningstjänster, på IPTV-tjänster.

– Man kan fortsätta nämna det här fantastiska åländska IT-klustret, som har gjort otroligt mycket. Egentligen ska man vara ärlig och säga att de gjort det ganska mycket utan politisk inblandning. Det är väl kanske därför det gått väldigt bra också.

 

Pratade norska färjor

Infrastrukturminister Christian Wikström (Obs) höll sig till fartygsaffärer och pratade om planerna på att investera i begagnade norska fartyg för skärgårdstrafiken:

– Norrmännen håller på att byta ut sin flotta i snabb takt, vilket gör att det finns tonnage i bra skick tillgängligt på marknaden.

– De här färjorna har fungerat bra i Norge, och jag ser ingen orsak till att de inte skulle kunna fungera lika bra i den åländska skärgårdstrafiken.

Landskapsregeringens högste tjänsteman Jon Eriksson deltog per videolänk och läste innantill från en propagandaskrift

– Målsättningen i projektet är att man ska ge goda förutsättningar för alla att i sin profession och personligen kunna blomstra!

Thörnroos hade mot slutet av presskonferensen tid för lite självkritik mot åländsk politisk sektor.

– Vi är nog inte i dagsläget den mest attraktiva arbetsgivaren – det har vi inte varit på många år. Jag tror inte att vi alltid uppfattas som moderna och fräscha.