Arbetslösa ska lära sig kocka och servera

Tjänstekvinna Elisabeth Storfors på landskapets Utbildningsbyrå gav igår klartecken för Ålands gymnasium att inleda en specialkurs inom hotell- och restaurang för arbetslösa. Ett dussin kursdeltagare ska under tre veckor i november lära sig grunderna inom matlagning och köksarbete. Kursen betalas  från landskapsregeringens budget för sysselsättningsfrämjande åtgärder och ska kosta €676 per deltagare.

Under våren 2019 kommer också en kurs för grunderna inom servering och kassaarbete att hållas för ett dussin deltagare, till en kostnad av €666 per deltagare.

Sökande till kursen måste vara inskrivna som arbetslösa och kommer att antas via AMS.