Kategorier
Nyheter

Arvingar får €70 000 när två fastigheter i Seglinge förstatligas av Alfons Röblom

Landskapsregeringen fortsätter att köpa på sig mark enligt EUs direktiv om att minst 30% av allt land i Europa ska förstatligas före år 2030. Till fördel för de som får sälja och inkassera skattebetalarnas pengar, men till nackdel för kommande generationer, som får ännu svårare att äga en plats på jorden.

I den senaste affären är det arvingarna till ett dödsbo, som kan inkassera €70 000 för två fastigheter i Seglinge, där det sägs växa perenner och finnas havsklippor av särskilt intresse.

Affären gjordes av utvecklingsminister Alfons Röblom (HI). Namnet på mottagarna har censurerats av landskapsregeringen. Ålands Nyheter har flera gånger begärt ut namnen på de som fått ta emot pengar i de många markaffärerna, men landskapsregeringen har hittills vägrat. Detta kan delvis ha sin förklaring i att det tidigare i år avslöjades att LR gynnat särskilda individer genom att betala överpriser för markområden.