Kategorier
Nyheter

ÅSUB anlitade sin tidigare direktör som konsult för över €80 i timmen – utan upphandling

Ålands Statistik- och Utredningsbyrå (ÅSUB) anlitade under fjolåret sin tidigare direktör Bjarne Lindström som konsult utan att göra någon upphandling. I en granskning av byråns utgifter påträffades två fakturor som betalats under 2019 till företaget Mariehamns Ord & Ton, som är Lindströms konsultfirma. ÅSUBs nuvarande direktör Katarina Fellman bekräftar för Ålands Nyheter att ingen upphandling skedde när Lindström anlitades.

Lindström avgick från sin tjänst som ÅSUBs direktör i september 2014 och har sedan dess arbetat som konsult för Sweco Strategy och som frilansande konsult.

Konsultfakturorna från Lindström till ÅSUB härleder sig till uppdrag med att ta fram underlag och bearbeta underlaget till en utvärdering av nordisk regionalpolitik, samt för att ta fram underlag till en fördjupad årsrapport till en utvärdering av Ålands landsbygdsutveckling.

Ålands Nyheter har ställt frågor till ÅSUBs nuvarande direktör Katarina Fellman:

Hur mycket har ni betalat totalt till denna firma eller annars till Bjarne Lindström sedan han avgick som chef för ÅSUB?

– 6 000 + 7 200 = 13 200 euro.

Fellman säger att Lindström inte anlitats av ÅSUB för andra konsultuppdrag än dessa, varken före eller efter han avgick från sin post.

Vad för uppdrag har Ord & Ton gjort för ÅSUB under 2019?
– Det handlar om två externa uppdrag som upphandlats från ÅSUB av två olika nordiska institutioner där Bjarne Lindströms insats presenterats som en del av upplägget i projektet.

– Det första uppdraget är Utvärdering av landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2014-2020 (€6000) samt det andra underlag till Evaluering av Nordiska samarbetsprogrammet för regionalpolitik 2017-2020 som Nordiska Ministerrådet upphandlat av ÅSUB där insatsen från Bjarne Lindström är en del av upplägget av projektet (€7200).

– I det första projektet är forskningsinstitutet Nordregio ”lead partner”, ÅSUB underleverantör till Nordregio och Bjarne Lindström extern expert enligt anbudet som i grunden upphandlats av Landskapsregeringen. I det andra uppdraget (till Nordiska Ministerrådet) är ÅSUB huvudleverantör och Bjarne Lindström seniorkonsult vars uppdrag omfattade att bidra med underlag till evalueringsrapporten.

– I båda fallen har såväl ÅSUB som den upphandlande myndigheten bedömt Bjarne Lindströms särskilda kunnande och tidigare erfarenheter av utvärdering av nordiska samarbetsprogram respektive av EU-finansierade program som särskilt värdefulla för uppdragen, och de anbud som ÅSUB har varit delaktiga i har vunnit respektive upphandling / direktupphandling.

Vilken timtaxa har bolaget fakturerat?
– Enligt avtalet i det förstnämnda projektet (€6000) 83,33 euro/timme och i det senare nämnda projektet (€7200) 81,82 euro/timme.

Hur har ni upphandlat eller konkurrensutsatt uppdragen som ni anlitat Ord & Ton att utföra?
–Vi har gett anbud efter förfrågan från nordiska institutioner / Landskapsregeringen. Underkonsultuppdragen underskrider i båda fallen med marginal gränsvärden för direktupphandling.

Finns det andra tidigare eller nuvarande anställda på ÅSUB som ni anlitar som konsulter?
– Nej.

ÅSUB hade ifjol budget på €930 000. Utav dessa pengar budgeterades drygt €700 000 till att avlöna den egna personalen, medan €126 000 vigdes för köp av externa tjänster och €70 000 till övrigt. Ifjol gick €230 000 åt till dessa övriga tjänster och kostnader, varav över €50 000 lades på hyror och ca €24 000 på konsulter. ÅSUB hade också budgeterade intäkter på knappt €300 000.

De arvoden som gick till Nordregio betalades inte av ÅSUB, utan istället genom landskapsregeringens näringsavdelning.

Varför budgeteras det över huvudtaget att anlita externa tjänster till ÅSUB när ni verkar ha gott om kompetens i de egna leden?
– Vi har stor kompetens inom ÅSUB, vilket jag som chef är ödmjukt tacksam för, men vi besitter ändå inte alla sorters kompetens och erfarenheter. Bjarne Lindström har mycket bred nordisk erfarenhet och kompetens, och är ett mycket starkt namn att ha med i ett anbud i nordiskt sammanhang.

– Vi använder dock generellt väldigt sällan konsulter. Summorna för 2019 var för ÅSUBs förhållanden ovanligt stora på grund av speciell projektefterfrågan.