Kategorier
Nyheter

ÅSUB ska utreda fiskerinäringens inverkan på Åland

Vicelantråd Camilla Gunell (S) godkände ett anbud från Ålands Statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) på €28 000 för att utreda fiskerinäringens ekonomiska betydelse för det åländska samhället i fråga om sysselsättning, förädlingsvärde, handel, företag, regionalekonomi, infrastruktur och miljö.

Utredningen pågår under 2019 och ÅSUB kommer att rapportera sitt resultat i slutet av året.

Temabild