Asumaas avtal: €175 000 i bonus till företag som anställer utlänningar istället för svenskspråkiga

Utbildningsminister Tony Asumaa (L) har beslutat att teckna ett avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn som ske ge ett stöd på sammanlagt €175 600 till åländska företag som väljer att anställa utlänningar med bristande kunskaper i svenska. Målet med avtalet är att stöda arbetsgivare som väljer utländsk arbetskraft och att främja mångkulturalism.

Avtalet är i kraft i tre år och stödet består av skattefinansierad undervisning i svenska på arbetsplatsen, som ska ”skräddarsys” enligt den enskilda utlänningens behov med målet att ”främja arbetstagarnas framgång i arbetet.” Medborgarinstitutet kommer att tillhandahålla undervisningen hos deltagande företag till en kostnad av €33 per timme exklusive moms.

 

Oegentligheter i tidigare program

Avtalet tecknades mellan utbildningsminister Tony Asumaa samt Elisabeth Storfors för landskapsregeringen och Henrik Boström (M) samt Kjell Nilsson för Mariehamns stad. Den socialdemokratiske politikern Siv Ekström kommer att leda projektet.

Ålands Nyheter har tidigare rapporterat om fusk och oegentligheter i Medborgarinstitutets skattefinansierade projekt för att lära invandrare svenska. Bland annat hade landskapsrevisionen upptäckt en felaktig timlön på €87,64 och felaktiga möteskostnader på knappt €2000 i projektet Integration.ax som leddes av Maria Christensen.

På bilden: Tony Asumaa tillsammans med sin svenska ministerkollega, socialdemokraten Helene Hellmark Knutsson

Avtal gällande utbildning i svenska för inflyttade i arbete