Åthutning ska råda bot på mäns olyckor

Hälsovårdsministeriet i Finland skriver i ett pressmeddelande att de ska sätta särskild uppmärksamhet till mäns olyckor på ”Olycksdagen” fredagen den 13 april. ”Män verkar råka ut för både det ena och det andra”, skriver ministeriet som konstaterar att 80% av de finländare i arbetsför ålder som dör i olyckor är män.

Därför ska fokus läggas på vad ministeriet kallar ”genomsnittsmannen som kan allt och är dumdristig”. Största delen av olycksfall bland de finska karlarna skulle kunna undvikas om de ”var mer försiktiga” konstaterar ministeriet, som också skriver att 80% av mäns olyckor sker hemmavid på fritiden.

”Var inte dumdristig!” uppmanar ministeriet för att få bukt med finska karlars tövlande.