Kategorier
Nyheter

Finland och Åland stoppar covid-vaccinet från AstraZeneca för att utreda risker

Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) stoppar åtminstone tillfälligt vaccinationerna med AstraZenecas substans mot Covid-19. Detta efter att man konstaterat att minst två patienter drabbats av stroke – blodproppar i hjärnan – inom 4 till 10 dagar efter att de fått sprutan. Bägge patienter sägs redan ha varit inom riskgruppen för stroke och de studeras ännu av sjukvården.

THL hänvisar till försiktighetsprincipen i sitt beslut att pausa AstraZenecas vaccin med omedelbar verkan. Tidigast 29 mars kan vaccinet åter tillåtas – beroende på hur riskabelt man bedömer det. Vaccin från andra tillverkare omfattas inte av stoppet.

Myndigheten skriver i sitt pressmeddelande att de skadliga biverkningarna som misstänks från AstraZenecas vaccin är väldigt sällsynta och att det fortfarande råder tvivel om ifall de alls har berott på vaccinet. De som redan fått sprutan rekommenderas ändå att hålla extra noggrann koll på sitt hälsotillstånd. Hittills uppges knappt 20 miljoner människor ha fått AstraZenecas vaccin.

Ålands Hälso- och Sjukvårds styrelseordförande Wille Valve (M) bekräftar till Ålands Nyheter att vaccinet kommer att pausas även på Åland, i enlighet med THLs linje.