Kategorier
Nyheter

Bankirerna på Åland ökade sina tillgångar med 334 miljoner euro

Rättelse: Rätt siffra är 334 miljoner euro

Utplundringen av ålänningarna sker både öppet och i det fördolda. Genom så kallad ”fractional reserve banking” har de bankirer som verkar på Åland lyckats öka sina tillgångar med 334 miljoner euro under perioden 2017-2019. Begreppet innebär att bankirerna har ett privilegium från staten att låna ut många gånger större summor till civilbefolkningen än vad de faktiskt har. Pengarna skapas digitalt när en privatperson eller ett samfund tecknar ett lån. På så vis tar bankirer sakta men säkert över ett samhälles förmögenheter – främst genom att fastigheter tecknas som säkerhet för lån.

De åländska bankirernas tillgångar ligger enligt de senaste siffrorna från Ålands Statistik- och Utredningsbyrå på över 6 miljarder euro. Detta motsvarar över €200 000 per ålänning. Ålandsbanken ensam räknar idag med €4,2 miljarder i fordringar på civilbefolkningen och den åländska offentliga sektorn – vilket motsvarar €140 000 i skuld per man, kvinna och barn på Åland.

Bankirerna på Åland har också ökat avgifterna och provisionerna de tar ut från sina kunder. Från 2017 till 2019 ökade de sina intäkter från €42,5 miljoner till €60,5 miljoner. En ökning med 42% som gått de flesta kunder förbi. Förutom detta utgjuter bankirerna årligen drygt €59 miljoner i ränta från civilbefolkningen och tog ifjol in €18 miljoner genom andra metoder.

De statliga restriktionerna mot ekonomin i och med spridningen av den kinesiska smittan Covid-19 har hittills inte haft någon negativ påverkan på de åländska bankerna, trots att restriktionerna och oron haft katastrofala följder för många individers och näringars ekonomi.