Bankmogulen Anders Wiklöf gjorde rekordvinst på €12 miljoner – lyfter samtidigt krisbidrag för coronavirus

Anders Wiklöf