Kategorier
Nyheter

Bedragare lurade senil dam på stora summor

En åländsk man utnyttjade en förmögen och senil dam genom att lura henne att sälja en lägenhet till halva värdet och sedan föra över pengar från köpet till sitt eget konto. Han reste också med henne till USA och fick henne att ta ut tiotusentals dollar. Nu döms han till villkorligt fängelse av tingsrätten.

Enligt åklagaren hade Tom Appelqvist vilselett en senil kvinna och utnyttjat hennes försvagade hälsotillstånd för att i april 2013 plundra henne på €31 000 genom att sätta in den summan på sitt eget konto i samband med att han sålde en bostad för kvinnans räkning.

I augusti 2018 hade han enligt åklagaren sökt lagfart och tecknat in till sig själv en fastighet i Mariehamn till beloppet €90 000, trots att den ägdes av kvinnan. Inteckningen hade gått igenom och Appelqvist tog över dem.

I april 2015 lurade Appelqvist kvinnan att lyfta $36 000 i två rater från sitt bankkonto och ge till honom. Dessutom hade han fått henne att skriva ut en check på $12 000 till honom, som han deponerade på sitt konto.

 

Bestred alla anklagelser

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 19/3430

Åklagaren menade att Appelqvist orsakat kvinnan en ekonomisk skada på €31 000 och $48 000, samt utsatt henne för fara för ekonomisk skada på åtminstone €90 000. Han hade orsakat kvinnan synnerligen kännbar skada och begått sina brott genom att utnyttja hennes särskilda förtroende för honom på grund av hans ansvarsfulla ställning. Åklagaren menade att bedrägeriet som helhet var grovt.

Appelqvist bestred alla anklagelser. Han menade att kvinnan inte alls haft något försvagat hälsotillstånd när affärerna inleddes 2013 och att hon i sitt senare tillstånd varit fullt kapabel att besluta om sina handlingar. Appelqvist berättade att han känt kvinnan hela livet, och att de rest runt världen tillsammans. Efter att Appelqvist pensionerats hade han och kvinnan blivit ännu närmare. De hade enligt honom gått i giftastankar under flera års tid. Han hade inte försökt fjärma henne från hennes bekanta, utan det var hon som blivit förargad när de försökt blanda sig i hennes liv. Appelqvist menade att han inte förstått att kvinnan varit sjuk och sade att läkarintyget som presenterades som bevis grundade sig på felaktiga uppgifter.

Han berättade att de €31 000 som förts över till hans konto hade använts för parets gemensamma leverne och till kvinnans företag. Inteckningarna på €90 000 hade han gjort för hennes räkning. Av de $36 000 som kvinnan lyft i USA hade endast $12 000 betalats in på hans konto och de pengarna hade använts för att gynna henne.

 

Ingick skenäktenskap med 80-åring

En stor mängd dokument, kvitton, kontoutdrag, tidningsartiklar, fotografier, flygbiljetter och annat presenterades som bevis för tingsrätten att ta ställning till.

Appelqvist och kvinnan hade ingått ett skenäktenskap när han var 58 år och hon strax under 80 år gammal. Kvinnan hade i januari 2015 befunnit sig på en gata i Åbo när en utomstående person ringt nödcentralen, som kom och hämtade kvinnan till sjukhus. Från sjukhuset i Åbo flyttades hon till sjukhus i Stockholm. Tre veckor senare hade Appelqvist besökt henne på sjukhuset och sagt att han skulle ta ut henne på ”fika”, men de hade aldrig återvänt till sjukhuset.

Istället reste de till USA, där kvinnan tagit ut $36 000 och gett åtminstone €12 000 till Appelqvist. I maj 2015 var de tillbaka i Åbo, där Appelqvist blev gripen och kvinnan åter intagen på sjukhus, där hon fortfarande befinner sig. Tingsrätten konstaterade att kvinnan på grund av sitt hälsotillstånd inte kan höras i ärendet.

 

Irrade omkring i vinterkylan

Enligt läkarintyget hade kvinnan en januarimorgon irrat omkring naken i natten på gatan i Åbo när hon först togs in på sjukhus, men Appelqvist menade att hon var iklädd städkofta och skulle tvätta skyltfönstren till sitt företag. Han hade kommit till platsen före ambulansen, men ambulanspersonalen hade vägrat låta honom följa med.

Han berättade att bostaden som han hjälpt henne sälja hade sålts till halva priset för att det fanns ett villkor att hon skulle få använda den så länge hon ville efter försäljningen. Enligt Appelqvist var det kvinnan som ville ge honom 50% av bostadens försäljningspris, men att han gick med på endast 20%. Fastigheten i Mariehamn hade Appelqvist tecknat in för att möjliggöra en lagfart så att de kunde ta banklån till mindre reparationer. Han hävdade att han bara hade hjälpt henne eftersom hon varit så gammal. Han ifrågasatte motiven hos en läkare som ansökt om att bli kvinnans intressebevakare och hävdade att ett annat vittne varit ute efter att få kvinnans fastighet.

 

Vittnen märkte sviktande hälsa

Ett vittne som var bekant sedan barndomen med kvinnan berättade att hon märkt kvinnans sviktande minne redan flera år före hon först togs in på sjukhus. Läkaren hade gjort en anmälan om behov av intressebevakning efter att hon fått reda på att kvinnan inte klarade av att betala sina räkningar och fått strömmen avstängd i huset. Kvinnan hade klippt kontakten med vittnet efter det.

Personen som köpt lägenheten var kallad att vittna och berättade att kvinnan varit ”lite speciell”, men att han inte fått uppfattningen att kvinnan inte skulle kunna sköta sina ärenden. Appelqvist hade skött hela bostadsaffären och krävt att köpesumman skulle utelämnas ur köpebrevet. Trots att kvinnan varit med under affären hade det varit Appelqvist som skrev under. Köpesumman skulle betalas till tre olika bankkonton.

Ganska snart hade kvinnan slutat betala sina hyror till den nya ägaren och lägenhetsköparen kontaktade magistraten under våren 2014 för att han misstänkte att kvinnan inte längre klarade av att sköta sina ärenden.

Ett annat vittne som blev bekant med kvinnan under 2005 berättade att hon till en början varit frisk, men att hennes beteende och hälsa började försämras runt 2012. Kvinnan hade visat upp en fullmakt som hon gett till Appelqvist för vittnet och berättat att han var en trevlig ung man som hon träffat och som hjälpte henne med hennes affärer. Vittnet hade börjat oroa sig för kvinnan och kontaktat en jurist och på hans inrådan 2013 gjort en anmälan om behov av intressebevakare.

 

Vittnes utlåtande inte trovärdigt

Aarne Öhrling hade varit med på resan till USA och var kallad att vittna i rätten. Han hade lärt känna Appelqvist i början av 2014 och senare också träffat kvinnan tillsammans med Appelqvist. Öhrling hade först uppfattat paret som en mor och hennes väluppfostrade son. Kvinnan hade sagt att hon skulle gifta sig med Appelqvist eftersom hon kände sig jagad på Åland, där alla kvinnor är ute efter att få veta vem som ska ärva henne. Öhrling hade varit med och hjälpt Appelqvist föra ut kvinnan från sjukhuset i Stockholm, men han menade att det var kvinnan som inte ville vara kvar på sjukhuset.

Öhrling berättade att sällskapet rest till USA för att kvinnan behövde hämta pengar för att hennes fastighet på Åland skulle utmätas. Det var hon som tagit initiativet till resan och där visat runt karlarna i New York och Boston. Kvinnan hade också gett ut en check till Appelqvist, som Appelqvist bad Öhrling att ta vara på. Öhrling menade att kvinnan varit i gott skick och kapabel att sköta sina angelägenheter. Tingsrätten ansåg inte att Öhrlings berättelse om hennes hälsotillstånd var trovärdigt. Han hade också rest tillsammans med Appelqvist till Kanarieöarna och andra platser utan att kvinnan varit med.

 

Läkarintyg vägde tungt

Ur inspelningen av samtalet till nödcentralen på januarimorgonen framgår det att kvinnan irrat omkring lättklädd, alldeles förvirrad och rädd på en gata och begärt hjälp av en förbipasserande. Hon visste inte vart hon skulle och hittade inte nyckeln hon hade i sin ficka.

I bevisen fanns läkarintyg skrivna av tre olika läkare i Finland samt en läkare i Sverige, som alla konstaterade att kvinnan led av minnessjukdom. Fullmakten som kvinnan gett till Appelqvist fanns med bland bevismaterialet och tingsrätten konstaterade att den varit undertecknad med darrig handstil, som skiljde sig avsevärt från hennes handstil från några år tidigare. Tingsrätten ansåg att Appelqvist inte haft några skäl att sköta kvinnans försäljning av bostaden eller använda någon fullmakt ifall han trodde att hon var frisk, i synnerhet eftersom hon själv närvarade vid visningen och affären. Det fanns inte heller någon orsak till att utelämna köpesumman på köpebrevet, ifall han inte hade för avsikt att hemlighålla att han styrt in pengarna på sitt eget konto.

 

”Absurt påstående”

När Appelqvist greps hade han ett kvitto på checken på $12 000, samt kvinnans checkhäften till sex olika banker, samt över $4000 kontant. Bland hans papper påträffades anteckningar och en lista över kvinnans bankkonton i USA.

Tingsrätten ansåg att Appelqvists påstående att två av vittnena skulle ha varit ute efter kvinnans tillgångar var absurt, eftersom vittnena ville ordna intressebevakare just för att förhindra sådana situationer. Kvinnan konstaterades av tingsrätten ha varit synnerligen förvirrad under hösten 2014, då skenäktenskapet ingicks. Att Appelqvist förvägrat henne vård och fortsatt utnyttja henne ekonomiskt för sin egen vinning ansågs av tingsrätten som hänsynslöst.

Tom Erik Johan Appelqvist, född 1956, dömdes till villkorligt fängelse i 8 månader för grovt bedrägeri. Domen har inte vunnit laga kraft.

Temabild