Kategorier
Nyheter

Besöksförbud för Helsingforspräst som hotade vanställa kvinna med frätande syra

Helsingfors hovrätt avslog en begäran från islamprästen Walid Ramez Hammoud, från Helsingfors universitet, om att häva ett besöksförbud som tingsrätten tidigare utfärdat mot honom för att hindra honom från att trakassera sin före detta fru.

 

Walid Ramez Hammoud

 

Godkände inte skilsmässa
Kvinnan hade skiljt sig från Hammoud redan 2006 under finsk lag, men detta hade inte accepterats av Hammoud, som hade fortsatt bo i kvinnans lägenhet mot hennes vilja. I april 2018 hade parterna skiljts också i Libanon enligt islamsk sharia-lag. Inte heller denna skilsmässa hade accepterats av  Hammoud, som fortsatte att våldgästa kvinnan, trots att han hade sin egen lägenhet.

Enligt kvinnan hade Hammoud hotat henne med att han skulle vanställa henne genom att kasta frätande syra i hennes ansikte så att hon aldrig skulle kunna gifta sig igen. Kvinnan hade aldrig sökt hjälp från utomstående på grund av familjeskammen som skulle ålagts henne enligt islamsk kultur.

Kvinnan hade slutligen kastat ut Hammoud ur lägenheten under våren 2018, men deras gemensamma barn hade haft nyckel till lägenheten och Hammoud hade på det viset berett sig tillträde. Kvinnan hade vid ett tillfälle ringt polisen för att få Hammoud ut ur sin lägenhet och han hade lämnat den innan polisen anlände.

 

Trängde sig in i lägenhet och sovrum
Den 4 september 2018 meddelade kvinnan att hon skulle gifta om sig. Två dagar senare kom Hammoud oanmält till hennes lägenhet. Enligt kvinnan hade Hammoud slagit på ett arabiskt TV-program på högt ljud, såsom han tidigare gjort för att dränka ut skriken när han misshandlade henne. Han hade trängt sig in i hennes sovrum och försökt sätta en påse på hennes huvud för att kväva henne. Han hade flaskor i händerna som han sade att var frätande syra och hotade att kasta i hennes ansikte. Istället hade han sprayat en parfym som hon var allergisk mot i hennes ansikte så att hon inte kunde andas.

 

Högg exfru i pannan och underlivet med skruvmejsel
Hammoud hade tagit kvinnans telefon och satt sig över henne och kvävt henne med en kudde, samtidigt som han utdelade knytnävsslag mot hennes huvud. Därefter hade han tagit en skruvmejsel och huggit henne i pannan med den flera gånger, så att blodvite uppstod. Hammoud hade tryckt skruvmejseln hårt mot kvinnans underliv och hotat med att sprätta sönder det så att hon inte kunde gifta om sig. Blodvite hade uppstått även där. Kvinnan hade skrikit hysteriskt, då hon var rädd för att mista sitt liv.

 

Krävde henne på lägenhet, barn och pengar
Enligt kvinnan hade Hammoud sedan gått med på att hon fick gifta om sig, på villkoret att hon gav honom barnen, hennes lägenhet och hennes pengar. Därefter hade han låtit henne få sin telefon och gå till jobbet, på villkor att hon inte berättade för någon om händelserna. I så fall skulle han döda henne. Han förföljde henne på cykel hela vägen till hennes arbetsplats och hotade med att det han utsatte henne för i hemmet kan han utsätta henne för var som helst.

När kvinnan kom till sin arbetsplats hade hon begärt hjälp av sina kollegor, som omedelbart tog henne till sjukhuset och kontaktade polisen. Med hjälp av polisen kunde lägenhetens lås bytas ut, men Hammoud har enligt kvinnan fortsatt framföra hot mot henne genom deras barn.

 

Nekade till alla anklagelser
Enligt Hammoud hade de inte varit skilda enligt islamsk sharialag före oktober 2018. Han ville inte skilja sig eftersom det skulle förstöra familjens heder enligt hans religion. Han menade att kvinnan aldrig förbjudit honom från att vistas i hennes lägenhet och att hon själv bjudit in honom den 6 september för att diskutera skilsmässa. Enligt honom hade det varit kvinnan som hotat honom till livet, tagit sönder hans glasögon och slagit honom. Han nekade till att ha haft något att göra med henne efter 11 september 2018 och nekade till att ha frågat deras barn om kvinnans angelägenheter.

Tingsrätten valde att tro kvinnan och förlängde Hammouds besöksförbud till maj 2019. Hammoud är förbjuden att träffa, kontakta, förfölja eller spionera på kvinnan. Han får inte heller bosätta sig i närheten av hennes hem eller arbetsplats.