Kategorier
Nyheter

Björnhofvda Gård fick €12 000 av landskapsregeringen

Tjänsteman Ralf Stolt vid näringsavdelningen beslutade i torsdags att ge €12 000 av skattebetalarnas pengar till Björnhofvda Gård i Eckerö.

Björhofvda Gård, som drivs av Trumpkritikern Hans Lindmark och Jackie Lindmark fick även i juli €8 200 av skattebetalarnas pengar från tjänsteman Stolt.

Tjänstemannabeslut 2.11.2017

Tjänstemannabeslut 6.7.2017

Uppdatering: Hans Lindmark har senare kontaktat Ålands Nyheter för att berätta att de bidrag hans bolag tar emot går tillbaka till statskassan i form av skatter, avgifter och moms.