Blandad bidragskompott: Tjänstemän satte sprätt på €350 000 till penningivriga firmor och föreningar

Sedlar i plånbok

Föreningarna Ålands fiskare och Ålands fiskodlarförening beviljas €50 000 av skattebetalarnas pengar i bidrag av Fiskeribyråns boss Linnéa Johansson. Summorna ska kanaliseras via bidragsföreningen Ålands Hushållningssällskap, som också kan kassera in drygt €3000 i bidrag för en kräftkurs.

Lite stöd blev det också till Mariehamns-firman MV Tjänster, som fick en lånegaranti på drygt €50 000 av skattebetalarnas pengar som sattes i pant efter beslut av Näringsavdelningens byråchef Susanne Strand. Ute på kökar kunde Majliden AB kassera in knappa €7000 i bidrag för att ordna en uppställningsyta för husbilar.

Visit Åland fick å sin sida €40 000 av skattebetalarnas pengar i bidrag för det korruptionstyngda projektet ”Vandring på Åland”.

Jackpott gick till Ålands Trädgårdshall, som beviljades €250 000 i EU-bidrag för sina investeringar av byråchef Strand. Livsmedelsfirman ska investera €500 000 själva för att kunna ta del av de saftiga EU-pengarna.