Bonde fick €180 000 i bidrag

Byråchef Sölve Högman på landskapets Jordbruksbyrå beviljade knappa €180 000 av skattebetalarnas pengar till en anonym åländsk jordbrukare. Högman slängde samtidigt in ett lån på knappt €270 000 till stödtagaren. Pengarna kommer att användas till att bygga ut ett fähus och en mjölkningsanläggning.

Tjänsteman Leif Franzell delade också ut bidrag från Jordbruksbyrån och ännu en gång var Haga kungsgård lyckligt lottad och kunde kassera in €14 000 av skattebetalarnas pengar.

Tjänstemannabeslut 13.9.2018