Camilla Gunell ger €20 000 till ÅPF för att propagera för centralstyrt jordbruk

jordbruksrevolution

Avgående vice lantråd Camilla Gunell (S) ger €20 000 av skattebetalarnas pengar till ”Styrgruppen för för Ålands hållbara livsmedelsstrategi” för att bedriva propaganda för centralstyrd politik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Styrgruppen är tillsatt av branschorganisationen Ålands Producentförbund.

Styrgruppen kräver i sitt manifest – författat av Patricia Wiklund – att åländska jordbrukare, vattenbrukare, fiskare, livsmedelsproducenter och företag ska gå ihop för att ”hämma klimatförändringen”. Manifestet är skrivet med starka evangeliska undertoner och författarna bakom manifestet har vidtagit särskild omsorg för att fylla texten med filibuster, ordet ”hen” och ordet ”synergi” så ofta som möjligt.

 

Andy Samberg befrämjar synergi i musikvideon till ”Like a boss”

 

Kritiserar syntetiskt kväve

Centralstyrt jordbruk har sedan det introducerades under 1900-talet skördat stora människooffer på grund av massvälten som uppstått när grödor, klimat och den fysiska verkligheten inte anpassat sig till ideologernas vilja. Den åländska styrgruppen går i sitt manifest till hård kritik mot kväve i mineralgödsel, som de beskriver som ”problematiskt”, ”energikrävande” och ”miljöbelastande”. Skulle man ta bort eller förbjuda syntetiskt kväve i mineralgödsel beräknas dock mellan en tredjedel och hälften av jordens befolkning utrotas av svält.

 

Tysken Fritz Habers process för att utvinna kväve ur luften föder idag 2-4 miljarder människor och får stark kritik av Ålands Producentförbund

 

Brett stöd inom åländskt näringsliv

Ålands Producentförbund och stryrgruppen vill experimentera med en centraliserad modell inom åländskt jordbruk och vattenbruk, där landskapsregeringen finansierar jordbruket, Ålands Producentförbund äger och bestämmer över verksamheten och mindre aktörer driver och utför arbetet.

I styrgruppen ingår representanter från Ålands Producentförbund, Ålands Hushållningssällskap, slakteriet WJ Dahlman, Orkla, mejeriet ÅCA, Ålands Fiskare, Ålands Fiskodlarförening, landskapsregeringens Jordbruksbyrå, Ålands Vatten AB, Odlarringen och Chipsters.

 

Med denna plan ska Ålands Producentförbund bli först i världen att lyckas med centralstyrt jordbruk

 

Bönder blir planetskötare

Den nya jordbrukspolitiken beskriver styrgruppen som ”ett paradigmskifte och en omställning”. De ålänningar som tidigare kallades bönder och livsmedelsproducenter ska istället bli till ”planetskötare”. För att de ska kunna uppnå denna nivå måste de enligt manifestet ”lära sig empati”, för att kunna ta ut högre priser av kunderna för sina produkter.

Redan 2017 gav Camilla Gunell ett bidrag på €60 000 till Ålands Producentförbund för att de skulle arbeta enligt styrgruppens manifest. Beslutet att ge dem €20 000 extra för att propagera för ideologin togs av Gunell på en enskild föredragning i förrgår.