Centertopp kräver att invandrare favoriseras framför ålänningar genom extra skatteavdrag Anna Holmström föreslår apartheid-liknande regler: "Finansiera vål välfärd"

Sedan den åländska ekonomin körts i botten har goda råd blivit dyra. En idé som ibland blommar upp bland åländska folkvalda är att låta invandrare rädda välfärden - precis som invandringen räddade välfärden i grannlandet Sverige.

Logga in