Kategorier
Nyheter

Centralbanken varnar för rekordhöga bostadsskulder

De finska hushållens skuldsättning ligger på rekordnivå. Detta varnade Finlands bank igår för i ett pressmeddelande. Privatpersoners bostadslån och bostadsbolagens lån för nybyggnad och reparation har alla ökat. Centralbanken skriver att det har blivit lättare att skuldsätta sig för konsumtion och via digitala tjänster. Den höga skuldsättningen kan komma att hota hela landets ekonomi.
 – Hushållens kraftiga skuldsättning kan skapa en ond cirkel i en konjunkturnedgång: sjunkande konsumtion försvagar företagens omvärld och ökar konkurserna, varnar Marja Nykänen från Finlands bank.

Eftersom Euro-valutan skapas via räntebärande utlåning finns ingen möjlighet till annan ekonomisk utveckling inom EMU än en ökande total skuldsättning för privatpersoner, samfund och stater. På detta vis överförs ägandet av fastigheter och förmögenheter som existerar inom Finland och andra EMU-länder till banker och ägare av statsobligationer.

För närvarande ligger den totala skuldbördan för finska bostadslån på ca 96 miljarder euro, vilket motsvarar hälften av landets totala årliga omsättning eller €19 200 per man, kvinna och barn. Enligt centralbanken skuldsätter sig tecknare av nya bostadslån i genomsnitt för 20 år framåt. Förutom bostadslånen har finländarna också 15,3 miljarder euro i skulder för konsumtion samt 16,9 miljarder euro i övriga skulder.

Enligt Ålands statistik- och utredningsbyrås senaste konjunktursrapport har ålänningarnas skuldsättning ökat mer än Finlands genomsnitt, och mer än fördubblats de senaste 10 åren. ÅSUB skriver i rapporten att den åländska skuldsättningen ökat med 136% 2008-2016, jämfört med den finska som ökat med 113%. Senast 2015 låg skuldbördan på drygt €30 000 per man kvinna och barn på Åland.

På bilden: Luca Giordanos målning Cristo scaccia i mercanti dal tempio från 1670