Kategorier
Nyheter

Desperation efter pengar: Finlands regering vill använda terror-lag för att locka kunder till sitt casino

Den finländare som försöker använda sina pengar för att spela hasard på utländska casinon kommer att få sina överföringar spärrade enligt ett nytt lagförslag från regeringen Sanna Marin (S), som nu vill göra ändringar i lotterilagen och lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism – för att ekonomiskt gynna särintressen.

Med den nya lagen blir det förbjudet för de finska undersåtarna att föra över pengar till utländska casinon och staten kommer även att gå in på privatpersoners bankkonton för att spärra sådana överföringar.

Orsaken är att man vill locka fler kunder till regeringens eget casino Veikkaus, så att politikerna får mer pengar att dela ut till sina förmånstagare.

Ålänningarna ska däremot undantas från reglerna och får fortsätta att spela sin hasard enligt behag utan att bli stämplade som terrorister eller få sina överföringar spärrade.

Landskapsregeringen har erbjudits att ge sitt utlåtande, och skriver i sitt svar att de helst skulle se ett licenssystem för hasardspel, men att de också anser att spärrning av privatpersoners bankkonton är acceptabelt – så länge det är förenligt med självstyrelselagen.

I sitt svar skriver landskapsregeringen också att Finlands regering inte får spärra folk från att föra över pengar till landskapsregeringens casino PAF och påpekar att Sanna Marin och hennes föregångare Antti Rinne (S) lovat så tidigare.