Kategorier
Nyheter

LR slussade pengar till Anders Ingves firma via Digitaliseringskommissionen

I maj 2016 tillsatte landskapsregeringen och IT-minister Tony Asumaa ett ”digitaliseringsråd” med syftet att modernisera det åländska samhället inom IT och hitta digitala lösningar för de åländska medborgarna. Thomas Lundberg, vd för Crosskey, tillsattes av LR att leda rådet och bland ledamöterna tillsattes Anders Ingves, tidigare styrelseledamot för Crosskey. Minister Asumaa tog plats i rådet som adjungerad ledamot.

Rådet skulle fullfölja sitt uppdrag genom att hålla ett tiotal så kallade ”workshops”, samt rådfråga utomstående experter. En av de tre experter som omnämns av rådet är Pekka Sivonen, grundare av bolaget Industryhack.

I Digitaliseringsrådets rapport som lantråd Katrin Sjögren och minister Asumaa framställde till lagtinget i mars 2017 beskrivs den digitaliseringsprocess som rådet föreslagit, där åländska vardagsproblem ska lösas digitalt genom att problemen samlas in och att företag sedan bjuds in för att tävla om att hitta de bästa lösningarna. 

 

”En förlängning av Digitaliseringsrådet”
Sjögren och Asumaa föreslog att rådets process skulle verkställas av en separat grupp och några veckor senare tillsatte regeringen sin så kallade ”Digitaliseringskommission”, ledd av moderaten Victoria Sundberg, mellanchef på Crosskey.

– Vi är en förlängning av digitaliseringsrådet, berättade Sundberg i en intervju med tidningen Nya Åland i oktober 2017.

För att genomföra rådets uppdrag skapade Sundbergs kommission projektet stormig.ax, för att digitalt samla in ålänningarnas klagomål i största allmänhet. Kommissionen anlitade Anders Ingves firma AB Signatur B för att leda projektet stormig.ax, till en uppskattad kostnad på €20 000 av skattebetalarnas pengar. Detta trots att Ingves satt med i rådet som hade föreslagit projektet. Landskapets förvaltningschef Dan E Eriksson har suttit med i Digitaliseringsrådet och föredragit ärenden angående både rådet och kommissionen inför Tony Asumaa.

– Digitaliseringsrådet finns inte längre utan har ersatts av digitaliseringskommissionen. Ingves är inte medlem i kommissionen, säger Eriksson till Ålands Nyheter.

Visste minister Asumaa om att Signatur B var Anders Ingves bolag?

– Det har hela tiden varit känt att Anders Ingves verkar i det bolaget.

Ser du något problem med att kommissionen anlitar Ingves bolag för att utföra en arbetsuppgift han själv varit med och tagit fram?

– Nej, det borde inte vara något problem.

Varför tog inte Ingves plats i kommissionen?

– När landskapsregeringen utsåg kommissionen var utgångspunkten att skapa en liten dynamisk grupp med representation från den offentliga sektorn, det privata näringslivet och den tredje sektorn. Gruppen skulle även vara helt jämställd. Ingen från det tidigare digitaliseringsrådet ingår i den nya kommissionen.

Bland fakturorna Ålands Nyheter har tagit del av framgår det att Advokatbyrån Widman & Co har fakturerat landskapsregeringen strax under €3600 för att hålla möten med Anders Ingves i person, via telefon och per e-post, samt för att upprätta villkor och datapolicy och gå igenom lagen om offentlig upphandling med honom.

 

Åda fakturerade €200 för 90 minuters arbete
Landskapets IT-bolag Åda anlitades av kommissionen för att göra en upphandling för ”ca €10 000” för webbsidan stormig.ax. Åda anlitade i sin tur reklambyrån Winter, som tog fram hemsidan för €2850. Åda skickade också en nota på €200 för 90 minuters arbete med stormig.ax, samt anlitade firman Digicert för ”affärstjänster” till en kostnad av drygt €900. Åda skickade ytterligare en nota till skattebetalarna på €124 för en timmes arbete med sidan och €24 för en kvarts epost-skrivande.

 

Både råd och kommission i råddigt avtal
När tillräckligt med klagomål samlats in på stormig.ax anlitades bolaget Industryhack för att fortsätta processen med en innovationstävling. Enligt en enskild föredragning med minister Asumaa har digitaliseringskommissionen tecknat avtalet med Industryhack via kommissionens ordförande Sundberg, som också har satt sin namnteckning på avtalet som representant för landskapsregeringen. I själva avtalet står däremot Digitaliseringsrådet som partner till Industryhack och Anders Ingves som kontaktperson.

– Jag kan konstatera att det finns ett skrivfel i avtalet. Det borde ha stått Digitaliseringskommissionen. Förargligt, men det saknar betydelse eftersom landskapsregeringen ändå ytterst är motpart, säger Dan E Eriksson till Ålands Nyheter.

 

Avtal för €46 400
I avtalet förbinds landskapsregeringen att betala €46 400 plus moms till Industryhack. Bolaget har sedan fakturerat landskapet €9300 för att välja vilket av klagomålen från stormig.ax som skulle åtgärdas, ytterligare €9300 för att bjuda in grupper till innovationstävlingen, ytterligare €9300 för att välja vilka grupper som går vidare till själva tävlingen, €12 400 för att hålla i innovationstävlingen, €12300 för att välja tävlingens vinnare, €11 000 i prissumma för tävlingen samt €1300 för resekostnader och dagtraktamenten. Blick Bildbyrå anlitades av Digitaliseringsrådet för att fotografera innovationstävlingen, till en kostnad av knappt €800.

 

Nytt avtal för €50 000 tecknades igår
Kandidaterna tävlade i att hitta en digital lösning för ålänningarnas besvär med momsen i utrikeshandeln. För närvarande har inget konkret resultat kommit från innovationstävlingen. Enligt Dan E Eriksson jobbar personerna bakom det vinnande förslaget för närvarande tillsammans med Åland Post för att hitta en lösning.

– Det verkar lovande, säger han till Ålands Nyheter.

Igår gav Tony Asumaa en fullmakt till Victoria Sundberg för att teckna avtal för en ny innovationstävling, till en kostnad av €50 000 för Ålands skattebetalare.

Ålands Nyheter har sökt Anders Ingves för en kommentar.

På bilden: Flygande hus i Digitaliseringsrådets vision av framtidens Åland. Ingves till vänster, Asumaa i mitten, Sundberg till höger.