Kategorier
Nyheter

Dykare gjorde sensationellt vrakfynd i finska viken: Nästan intakt träfartyg från 1600-talet

Dykargruppen Badewanne har gjort ett fynd av ett sällsynt välbevarat skeppsvrak från 1600-talet på 85 meters djup i mynningen till finska viken.

Fartyget tros vara en holländsk ”flöjt” – ett handelsfartyg med tre master och utan kanoner. Skeppen av denna typ hade rymliga skrov och liten besättning för att kunna ta stora mängder last.

Badewanne skriver i sitt pressmeddelande att vraket står på sin köl på havsbotten och är i nästan helt intakt skick, förutom skador på aktern som antagligen kommit från en trålare. Till och med dekorativa figurer från akterspegeln återfanns intakta på botten bredvid fartyget.

Dykarna i Badewanne specialiserar sig på att dokumentera vrak från första och andra världskrigen och trodde att de hade hittat en minsvepare eller skonare när de gick ner på vraket. Till deras stora överraskning visade det sig istället vara ett mycket äldre träfartyg.

Förhållandena i Östersjön gör vårt hav till en unik plats i världen för att hitta välbevarade skeppsvrak i trä, dels på grund av den låga salthalten, dels beroende på konstant mörker och kyla i djupet.

Nu ska dykgruppen samarbeta med finska Museiverket och marinarkeolog Niklas Eriksson vid Stockholms universitet för att fortsätta dokumentera skeppsvraket – som redan kallats för Finlands eget Vasaskepp i historiska kretsar.