Kategorier
Nyheter

€10 000 i personalkostnader för vänsterprofilernas femtimmars-möte

Ålands Nyheter har tagit del av redovisningen som landskapsregeringen fått av Ålands fredsinstitut för kostnaderna för det så kallade ”Kastelholmssamtalet” tidigare i år. Konferensen hade i år bjudit in sex framträdande vänsterprofiler för att diskutera medias trovärdighet och evenemanget betalades med bidragspengar från Ålands skattebetalare.

Bland de inbjudna deltog åländska Martha Hannus, tidigare skribent för vänsterstiftelsen Expo och nyligen tillförordnad ordförande för LRs arbetsgrupp för att ta tillvara ”HBTQIA-personers” intressen. Från Åland deltog också Britt Lundberg, lagtingsledamot för Centern och tidigare talman, samt Barbro Sundback, tidigare talman och lagtingsledamot för Socialdemokraterna.

Finlands tidigare president Tarja Halonen (S) deltog i mötet. Med på mötet var också Janne Wass, chefredaktör för vänstertidsskriften Ny Tid, som nyligen tog emot ett bidrag på €30 000 av skattebetalarnas pengar av staten. Från Finland deltog också författarinnan Merete Mazzarella.

Sveriges tidigare generalkonsul i Mariehamn, Olof Ehrenkrona, deltog i mötet tillsammans med Anders Mellbourn, tidigare chefredaktör för vänstertidskriften Dagens Nyheter.

 

Konferensen fortsatte på närliggande krog
Socialminister Wille Valve(M) beviljade redan i november ifjol ett bidrag på €20 000 av skattebetalarnas pengar till Ålands fredsinstitut och Ålands Nyheter kontaktade institutets ekonomiansvarige Jonny Andersen (L) redan i våras för att få veta vad pengarna skulle användas till. Andersen var dock inte intresserad av att svara på frågor.

Vänsterprofilernas konferens hölls i mitten av april inför en inbjuden publik och bestod av några timmars diskussion på Kastelholm, som sedan fortsatte på närliggande krogen Smakbyn.

 

”Var femte europé extremist” – varnade för Polen och Ungern
Under konferensen kom de inbjudna fram till att tryckfriheten och offentlighetsprincipen är ”starkare i Norden än någon annanstans”, att var femte europé är att betrakta som extremist och att Ryssland och Östeuropa går i bräschen för ”faktaförnekelse.” 

Olof Ehrenkrona slog också fast att ”populismen” slagit sönder det intellektuella samtalet. Anders Mellbourn lyfte å sin sida vikten av att varna barn och barnbarn för Polen och Ungern. Konferensen väckte hyllningar på ledarplats i den socialdemokratiska tidningen Nya Åland.

Jonny Andersen (L)

Ekonomichef hemlighetsfull om utgifter
I redovisningen som Fredsinstitutet nyligen blivit tvingad att lämna in till landskapsregeringen framgår det att konferensen kostat över €10 000 i personalkostnader plus €16 600 i mystiska ”övriga kostnader”. Enligt landskapsregeringens rättschef Michaela Slotte är inte landskapsregeringen intresserad av någon noggrannare redovisning än så av pengarna.

Ålands Nyheter har kontaktat Fredsinstitutets ekonomiansvarige Jonny Andersen (L), som svävande svarar på vad pengarna använts till.

– Teknik, resor, övernattning för talare och transporter är våra största utgifter. Fredsinstitutet är glada att ett sådant evenemang ger arbetstillfällen på Åland, skriver Andersen.

När Ålands Nyheter frågar efter en mer noggrann redovisning av hur Fredsinstitutet spenderat skattebetalarnas pengar blir det locket på och Andersen svarar inte på fler frågor. Institutet leds sedan 2017 av Centerns tidigare lagtingsledamot Roger Nordlund.