Kategorier
Nyheter

€115 000 i bidrag för att studera ovälkommen fisk

Byråchef Jenny Eklund-Melander på landskapets Fiskeribyrå beviljade drygt €115 000 av skattebetalarnas pengar till Åbo Akademi för att på Husö biologiska station studera miljöpåverkan av den invasiva arten svartmunnad smörbult. Pengarna tas ur Europeiska havs- och fiskerifonden.

Den svartmunnade smörbulten har kommit till Östersjön från Svarta havet via fartygs barlastvatten. Fisken förökar sig snabbt i nya miljöer och när den väl etablerat sig är det i princip omöjligt att utrota den.

Tjänstemannabeslut 6.9.2018