Kategorier
Nyheter

€30 700 till Sottunga kommun för att förbättra gästhamnen

Tjänsteman Kenneth Åkergård på landskapets Näringsavdelning beviljade en utbetalning på €25 000 + €7500 av skattebetalarnas pengar till Sottunga för kommunens kostnader i att förbättra gästhamnen. Bidraget är en del av EU-programmet Central Baltic, där EU, Åland, Sverige, Finland samt de baltiska länderna betalar ut pengar till intresserade inom östersjöregionen.

Sottunga kommun har beviljats totalt €420 000 i bidrag för olika projekt inom programmet. Kommunen ska använda pengarna för diverse förbättringar samt marknadsföring av gästhamnen. Det största bidraget – €92 000 – har kommunen beviljats för att anlägga en vandringsled på ön, anlägga en pilgrimsled på sjön, samt marknadsföra dessa.

Tjänstemannabeslut 25.6.2018