Kategorier
Nyheter

€700 000 till Svenska för invandrare 2018

Vicelantråd Camilla Gunell (S) beslöt idag att anta en verksamhetsplan för AMS för 2018 som innebär att skattebetalarna åläggs att betala totalt €700 000 för kurser i svenska för invandrare. Därtill ska landskapsregeringen satsa €60 000 på så kallad språkcoachning på arbetsplatser med invandrare.

 

Tredjedel av arbetslösa utlänningar

I verksamhetsplanen konstateras att en tredjedel av arbetslösa på Åland är utlänningar utan finskt medborgarskap och att den totala arbetslösheten är hög. AMS ska enligt verksamhetsplanen lägga resurser på att rekrytera arbetskraft från utanför Åland och i synnerhet från områden utanför landskapets närregioner, det vill säga utanför Norden. Enligt verksamhetsplanen ska AMS även arbeta för att erbjuda högskolepraktik för studenter från utlandet istället för endast åländska studenter såsom tidigare.

På bilden: Vicelantråd Gunell med partikollegan Sveriges statsminister Stefan Löfven

Verksamhetsplan AMS 2018