Kategorier
Nyheter

Elva sidor med regler för att boka plats på skärgårdsfärjorna

Avgående lantråd Katrin Sjögren (L) höll föredragning tillsammans med samtliga ministrar för att fastställa 11 sidor med totalt över 60 olika bokningsregler för den som får för sig att åka med någon av färjorna inom den åländska skärgården.

I det byzantinska regelverket fastställs bland annat att bussar, tung nyttotrafik och bränsletransporter inte får bokas online och att vissa platser med flit hålls tomma på fullbokade färjor ifall någon skärgårdsbo får för sig att åka med. Dessutom ska åländska ideella föreningar få 50% rabatt på genomfartstaxa för föreningarnas medlemmar ifall resan har att göra med föreningens verksamhet och sker mellan 9 augusti och 15 juni. Dock gäller rabatten inte intresseföreningar, fackföreningar, eller föreningar med sponsorer och avlönad personal.

Alla som åker från en ändhamn till en ändhamn under samma dygn måste betala en dyr extraavgift. Dock kan man få 20% rabatt på den extra taxan ifall man personligen inställer sig på Ålandstrafikens kontor och anhåller om rabatten. Fordon i kategorierna XS, S, M, L, Ekipage M och Ekipage L ska dock få slippa den dyra extraavgiften ifall föraren kör iland i någon av hamnarna på vägen och åker den sista sträckan med en annan avgång – förutsatt att föraren inte bokar den sista sträckan.

Den som vill åka med en skärgårdsfärja samtidigt som bränsle fraktas måste boka sin resa senast kl 12:00 kontorsdagen före avfärd, men är det lågsäsong måste färden bokas senast kl 12:00 tre kontorsdagar före avfärd.

Resor från Långnäs till Överö får inte bokas och ministrarna framhåller också att ”beställd tur måste avbeställas senast vid den tidpunkt som den senast kan beställas”.

Den kund som bokat en tur och sedan inte dyker upp – eller åker med en annan tur – blir inte bara av med pengarna personen betalade för turen, utan blir också skyldig att betala €40 i böter till landskapsregeringen. Godstransportörer som vill avboka eller omboka senare än 12 timmar före avgång eller inte dyker upp straffas med att betala dubbelt biljettpris. Ministrarna framhåller tydligt att reglerna gäller även ifall godstransportören får tillstånd av färjans besättning att komma med på en annan avgång.

Den som vill åka med en tidigare tur kan få omboka utan avgift senast 2 timmar före bokad avgång, men ombokning får endast ske mellan kl 10 och 17 under vardagar, vilket gör att nyttotrafiken sällan har möjlighet att omboka utan dubbel straffavgift.

Färjan mellan Svinö och Föglö kan inte bokas, men den som vill få garanterad plats på färjan och köra före alla andra i kön kan lämna in en ansökan med sin motivering till byråkraterna på Ålandstrafiken.