En färja istället för två ska spara 4 miljoner när Ansgar tar över norra linjen

Trafikminister Mika Nordberg (M) beslöt att anta ett anbud från rederiet Ansgar AB för driften av färjetrafiken på norra linjen mellan Vårdö, Kumlinge och Brändö under perioden 2019 – 2024.

Rederiet erbjöd sig att sköta trafiken för totalt €7 360 000 för fem år, inklusive en option på ett sjätte år. Utslaget på sex år blir kostnaden drygt €100 000 i månaden, jämfört med den nuvarande kostnaden på ca €160 000 i månaden.

Orsaken till den stora kostnadsbesparingen ligger i att linjen kommer att trafikeras med endast ett fartyg i framtiden, istället för dagens två fartyg. Enligt minister Nordberg ska det nya fartyget ha större lastkapacitet och klara av att köra lika många turer som två fartyg gör i dagsläget.

Totalt beräknas landskapsregeringen spara drygt 4 miljoner euro på omläggningen och det nya avtalet. Det konkurrerande bolaget Nordic Jetline – som också gav anbud – ställer sig dock skeptiskt:

– Vi hade inte fått ihop trafiken för den summan som de tar sig an linjen, säger bolagets representant Oskar Berndtsson till tidningen Åland.

I samma tidning lovar Ansgars vd Tomas Lindqvist nyanställningar inom bolaget:

– För trafiken på norra linjen krävs omkring 15 personer, så det blir nyanställningar.