Kategorier
Nyheter

Endast arabiska kvotflyktingar välkomna till Mariehamn – runt ett dussin kommer i höst

Mellan 10 och 15 så kallade ”kvotflyktingar” ska placeras i Mariehamn under hösten 2021 – efter att stadens politiker och höga tjänstemän har krävt fler och fler av dessa människor. Under 2015 tecknades ett avtal mellan Mariehamns tidigare socialdirektör Susanne Lehtinen och Egentliga Finlands NTM-central om att föra in uppskattningsvis 40-50 kvotflyktingar till Mariehamn under tioårsperioden 2018-2027.

 

Statsdirektör vill bara ha araber: ”Mer dynamiskt samhälle”

Enligt avtalet förbinds Mariehamns stad att integrera de så kallade flyktingarna och även se till att alla kommunala tjänster anpassas efter invandrare och alla deras behov. I utbyte får Mariehamns stad bidragspengar från den finska statsbudgeten för att täcka vissa delar av belastningen kvotflyktingarna utgör under de första fyra åren efter ankomst.

Höga tjänstemän har nu beslutat att det endast är arabiska kvotflyktingar som ska vara välkomna till Mariehamn – närmare bestämt från Syrien. I en intervju med Ålands Radio förklarar stadsdirektör Barbara Heinonen varför det är just syrier hon vill ha:

– Vi har väldigt positiva erfarenheter och att få ersättning från finska staten har likaså fungerat väldigt bra. De har inte ifrågasatt de kostnader som vi har meddelat att vi har haft för flyktingmottagandet. Vår erfarenhet är enbart positiv!

Stadsdirektör Heinonen visar också prov på att vara skicklig i så kallat ”dubbeltänk” och berättar i intervjun att Åland blir ett ”mer dynamiskt samhälle” med olika kulturer – för att i nästa ögonblick säga att integrationen underlättas ifall invandrare kommer från samma region och att det därför endast är flyktingar från Syrien som ska vara välkomna.

 

Flyktingar ska kolonisera glesbygden när finländarna utrotas

Finland kommer under 2021 att ta emot 1050 kvotflyktingar. De flesta av dem har betalat några tusen dollar till internationella människohandlare för att ta sig till Europa. Europeiska Unionen kommer också att betala den finska staten cirka €10 000 per kvotflykting landet tar emot. Totalt ska 550 komma från Syrien, 250 från Kongo och 130 från Libyen.

Trots att tanken med att ta emot flyktingar är att de ska återvända hem när deras land är säkert har finska och åländska kommunalpolitiker andra motiv. Vilppu Palmberg från NTM-centralen berättar för Ålands Radio att det finns en stor efterfrågan på kvotflyktingar från kommunpolitiker i Finland och att syftet i huvudsak är att ersätta det utdöende finska folket:

– Speciellt de små kommunerna i östra Finland har sett att det inte finns folk kvar där – unga människor – kommunerna vill helt enkelt få nya invånare och ser ingen annan möjlighet än flyktingar.

Ålands Nyheter kunde 2019 rapportera att de åländska kommunerna som tagit in kvotflyktingar tillsammans fått €1 100 000 i bidrag från finska staten för dessa – en betydligt mindre summa än kommunernas totala utgifter för mottagandet. Ålands Nyheter har begärt ut de uppdaterade bidragsuppgifterna.

Sedan mottagandet av kvotflyktingar inleddes har ingen syrisk medborgare formellt misstänkts för varken våldsbrott eller sexualbrott på Åland.

På bilden: Migranter vid Greklands gräns