Kategorier
Nyheter

Enhälligt lagting bestämde att Åland ska välkomna utländska barnsoldater för rehabilitering

Efter intensiva debatter fyllda av både äkta och kanske också falska känslor har lagtinget idag bestämt att Åland ska välkomna utländska ex-soldater för rehabilitering – så länge de är minderåriga. Rent juridiskt rör det sig om en paragraf tillhörande FNs barnkonvention som tidigare inte ansetts tillhöra Ålands behörighet, men som landskapsregeringen krävt att Finland låter Åland bestämma över och själv godkänna.

Det enda parti som motsatt sig att Åland godkänner paragrafen är oppositionspartiet Åländsk Demokrati, som har partiledare Stephan Toivonen som enda representant i lagtinget. Enligt Toivonen öppnar godkännandet för att barnsoldater och renodlade terrorister från Islamska Staten (IS) kan komma att placeras på Åland genom paragrafen. Något resten av lagtinget ombytande argumenterat för att inte kommer att kunna ske, alternativt borde ske, alternativt redan kunde ske.

 

 

Ingen begärde ordet

Efter förra veckans känsloladdade plenidebatt om frågan var det inte längre någon som ville diskutera med Toivonen, när frågan slutbehandlades idag. Toivonen höll ett anförande, där han varnade för risken med att ha unga som tidigare varit barnsoldater eller terrorister att gå i samma klasser som åländska högstadieelever eller gymnasieelever. Toivonen fortsatte också tidigare insinuationer om att det varit något av en kupp av LR att försöka få igenom godkännandet i jultider strax efter fjolårets långa budgetdebatter.

– Vi vill stänga dörren, vi vill svetsa fast dörren, så att det inte kan bli en svängdörr i integrationsprogrammet. Men ni andra kanske både vill ha kvotflyktingar och IS-terrorister på flyktingförläggningarna?

Han varnade också för att en eventuell framtida finsk regering ledd av Sannfinländarna kunde vara frestad att försöka skicka barnsoldater från IS till Åland. Talmannen avbröt Toivonen och menade att sådant inte hörde till ämnet.

Åländsk Demokratis förslag var att lagtinget skulle godkänna hela tillägget till barnkonventionen, undantaget just punkten om rehabilitering av tidigare soldater, men det fanns ingen i lagtinget som ville understöda hans förslag eller hans begäran om att förkasta förslaget.

Ett enhälligt lagting gav sitt bifall till att ratificera paragrafen och välkomna utländska ex-soldater för rehabilitering på Åland.