Kategorier
Nyheter

Entreprenör får €3 640 000 för att bygga ny bro över Bomarsund

ByggAB tilldelas ett kontrakt på entreprenaden för en ny bro över Bomarsund av infrastrukturminister Christian Wikström (Obs) och kan därmed kamma hem en jackpot på €3 640 000.

Totalt ska projektet med ny bro och ny vägförbindelse kosta skattebetalarna över €8 miljoner enligt Vägnätsbyråns beräkningar. Beslutet att anlita ByggAB antogs efter upphandling och minister Wikström skriver i sitt beslut att protokollen blir offentliga först efter att avtalet tecknats.

Bron ska bytas ut som en del i ett större projekt med att byta ut gamla broar på Åland under perioden 2017 till 2027.