Kategorier
Nyheter

Ett stort antal små barn har brådskande placerats på skyddshem i Mariehamn

Personalkostnaderna på skyddshemmet Tallbacken överskrids på grund av att Mariehamns socialskydd brådskande hamnat att ta emot ”ett stort antal” små barn under perioden augusti till december. På grund av detta och på grund av oväntade kostnader för handikappservice och institutionsvård för beroende har budgeten för socialservice överskridits ordentligt och Socialnämnden anhåller nu om €500 000 extra av skattebetalarnas pengar för att sköta dessa åtaganden.

MARIEHAMN Personalkostnaderna på skyddshemmet Tallbacken överskrids på grund av att Mariehamns socialskydd brådskande hamnat att ta emot ”ett stort antal” små barn under perioden augusti till december. På grund av detta och på grund av oväntade kostnader för handikappservice och institutionsvård för beroende har budgeten för socialservice överskridits ordentligt och Socialnämnden anhåller nu om €500 000 extra av skattebetalarnas pengar för att sköta dessa åtaganden.

Socialdirektör Susanne Lehtinen vill inte säga hur många barn som nu kommit till Tallbacken eller ungefär hur många människor som menas med ”ett stort antal”.

– Tallbacken är en institution som tar emot barn och det kan variera från vecka till vecka. Sedan kan någon flytta hem tillbaka, så det är inget konstant antal utan det går upp och ner. Verksamhetens natur är ju sådan.

– Det skulle vara väldigt bra om det var tomt på Tallbacken, för då skulle det ju betyda att det är bra i samhället. Men tyvärr så är det inte tomt, utan det varierar. Ibland är det knökfullt och sedan om några månader kan det finnas tomma platser, så det går upp och ner.

Hur stor kapacitet har Tallbacken?
– Skyddshemmet på övre våningen har 3-4 platser, men om det är behov så får man helt enkelt ta och bädda på soffa eller med madrass på golvet. Man kan inte säga nej om någon människa är i akut nöd. Det samma gäller de här minderåriga barnen, då får man brådskande ta emot och sedan får man ordna andra placeringsställen.

– Barnskyddets individärenden hanteras inte i Socialnämnden heller, utan det är barnskyddet som sköter dem och ifall det blir saker som omhändertagning så går det direkt till förvaltningsdomstolen. Det är ingen nämndehantering eller politisk hantering av ärendena, utan de sköts strikt professionellt och juridiskt.

Hur många extra personer behöver ni anställa?
– För en viss tid har vi anställt två extra.

Lehtinen berättar för Ålands Nyheter att det rör sig om två heltidstjänster. Ur redovisningen som lämnats in till Socialnämnden framgår det att det fattas över €200 000 till Tallbacken, som haft en årlig kostnad på nästan €600 000.

Det är inte bara för den sociala servicen som kostnaderna rusat rejält. Socialnämnden anhåller också om ytterligare pengar för barnomsorgen och äldreomsorgen i Mariehamn. I det nya daghemmet Skogskullen har det öppnats 16 nya daghemsplatser, som inte varit planerade, och det ska kosta €250 000 extra för att anställa fyra personer på heltid, inklusive diverse smärre kostnader för expansionen. Flera långa sjukskrivningar har också gjort att budgeten för vikarier har överskridits. 

Utöver detta anhåller socialnämnden om €160 000 extra för att betala straffavgifter på knappt €100 000 till ÅHS för stadens äldre, eftersom klinikfärdiga patienter inte kunnat beredas plats inom utsatt tid. Mariehamn har också köpt två platser för äldreomsorg av andra åländska kommuner till det extremt höga priset €65 000 för ett halvår. 

Mariehamns socialnämnd beslöt, ledd av ordförande Ulf-Peter Westmark (L), att anhålla om totalt €910 000 i extra anslag. Totalt kostar den sociala servicen Mariehamns skattebetalare 31-33 miljoner euro om året, varav drygt 19 miljoner euro går till personalkostnader och drygt 9 miljoner euro går till mystiska ”köpta tjänster”. Tre miljoner euro går till städning och mat och 2,5 miljoner euro går till interna hyror för att få skattepengarna att snurra ett extra varv. 3,4 miljoner euro går också till bidrag för de som inte kan eller inte behagar arbeta för att försörja sig.

Temabild, foto: Juan Pablo Arenas