Får €60 000 i bidrag för att ordna fastighet för uthyrning

skruvdragare, snickra, bygga

Shineschia Ab, mera känt som Grannas Bistro i Tjudö, beviljas av näringsavdelningens boss Susanne Strand lite mer än €60 000 av skattebetalarnas pengar i bidrag för en fastighet där de ska erbjuda logi.

Fastigheten uppges kosta över €300 000 att göra i ordning och bidragspengarna ska täcka 20% av den kostnaden. Över 30 000 av investeringskostnaderna som angetts av bolaget hade varit ogiltiga för att få bidrag och räknas inte med av näringsavdelningen.

Temabild, foto: Onu Kosuki