Kategorier
Nyheter

Fifax gör brakförlust igen – lånar €2,2 miljoner och tar in ytterligare €12 miljoner i nyemission

Fiskfabriken Fifax i Eckerö gjorde en brakförlust på €7 miljoner under fjolåret och tar samtidigt in €15 miljoner i kapital. Detta visar det bokslut för 2019, som företaget nyligen lämnat in.

Samtidigt fortsätter tvisten med det norska fiskkonglomeratet AKVA. Striden handlar om installationer och expertis som Fifax köpt av AKVA. Fifax hävdar att installationerna AKVA levererat varit bristfälliga både i teknik och planering, och kräver därför €1 miljon i ersättning för sina tilläggskostnader. AKVA kräver i sin tur €700 000 av Fifax för obetalda fakturor. Fifax menar däremot att de inte fått de varor de betalat för.

Enligt Fifax ledning har kracklet med utrustningen från AKVA gett dem €7 miljoner i merkostnader och bolagen har fortfarande inte närmat sig någon överenskommelse.

Sedan flera år tillbaka har Fifax revisorer varnat för att det föreligger en väsentlig osäkerhet kring ifall bolaget kommer att kunna fortsätta. Denna varning upprepas i granskningen av siffrorna för 2019, där revisorn från PWC skriver att det kan råda betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

 

Blygsam omsättning

Ur redovisningen framgår att Fifax fördubblat sin omsättning under 2019 jämfört med föregående år, men fabriken landar ändå på blygsamma €700 000. En försäljning som inte nära kan täcka inköpen på €2,2 miljoner eller personalkostnaderna på €1 miljon. Bara bankräntorna på €750 000 är redan större än företagets totala försäljning.

För att försöka balansera förlusterna har bolaget tagit in €7 000 000 genom att sälja aktier i en nyemission som avslutades i februari, samt ytterligare €5 000 000 i en nyemission som avslutades nyligen. Bland investerarna finns bolagen Tesi, Turret, Sparbanken Miljö och Veritas och tidigare ägarna Holdix, Etrisk, Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag, samt Fågelviken Group, som ägs av Sveriges ”taxikung” Rolf Karlsson.

Fifax har också lånat €2,2 miljoner från sina största ägare.

 

Omfinansiering krävs för att fortsätta verksamheten

Även Ålands landskapsregering har kommit till undsättning genom att låta Fifax få uppskov på hyran under perioden april – december 2020. Totalt rör det sig om €300 000 som Fifax skulle ha betalat i hyra för fabriken i Eckerö till bolaget F-Fast, där landskapsregeringen är största ägare.

Styrelsen för Fifax har börjat förbereda en omfinansiering av bolaget för att kunna ge det en starkare grund att stå på. Ifall omfinansieringen inte lyckas och bolaget blir utan mer pengatillskott riskerar det att inte bli någon fortsatt verksamhet.

Under 2019 omformades även de kapitallån som getts av ägarna till eget kapital i Fifax, vilket minskat skuldbördan med €4 miljoner. Skulderna till banken har betalats av lite under 2019 och ligger nu på drygt €8 miljoner.

För 2020 räknar Fifax med en omsättning på €3-€4 miljoner, vilket fortfarande inte är tillräckligt för att vara lönsamt. För nästa år är målsättningarna ännu högre: minst €12 miljoner i omsättning för 2021. För närvarande produceras ungefär 40 ton fisk per månad.