Finland ger 2 miljoner euro i bistånd för syriska flyktingkvinnor i Jordanien

Flyktingläger Jordanien

Utrikesministeriet meddelar idag att finska staten avser fortsätta stöda Förenta Nationernas projekt för att främja kvinnor i Jordanien. För åren 2019-2022 kommer finska skattebetalare att bidra med 2 miljoner euro, utav projektets totala budget på 30 miljoner euro.

Pengarna ska i första hand hjälpa flyktingkvinnor från Syrien och jordanska kvinnor i ”sårbar ställning”. Totalt 50 000 kvinnor ska få hjälp av programmet, enligt utrikesministeriet. Bland annat ska FN lägga sig i Jordaniens interna angelägenheter genom att försöka påverka lagstiftningen, samt hjälpa kvinnor att hitta jobb inom flyktinglägren och hjälpa offer för sexuellt våld.