Kategorier
Nyheter

Finland investerar 16 miljoner i utvecklingsländer

”Det råder skriande brist på anständiga jobb i utvecklingsländerna.”

Så skriver Utrikesministeriet och meddelar att Finland ska investera 16 miljoner euro i småföretag i Uganda, Somalia, Kenya, Jordanien, Nepal, Myanmar och Kambodja. Pengarna kommer att slussas via den evangelisk-lutheranska stiftelsen Kyrkans Utlandshjälp, som leds av styrelseordförande Tarja Kantola och därefter slussas vidare till underbolaget FCA Investments.

De första investeringarna kommer att gå till Uganda, som enligt Utrikesministeriet ska ha ett bättre affärsklimat än de andra länderna i programmet. Pengarna kommer att lånas ut i 18 års tid och förräntas med 0,5% årligen.