Kategorier
Nyheter

Finland prickas av EU-komissionen för slapphet i att bekämpa bidragsbedrägerier

EU-kommissionen har öppnat ett fall mot Finland och flera andra understående stater, efter att de visat stor slapphet i att stoppa bidragsbedrägerier riktade mot just EU.

Länderna hade haft tills den 6 juli 2019 på sig att införa lagstiftning med EU-direktiv mot bidragsbedrägerier och andra brott mot ”EUs finansiella intressen”.

Finska och åländska lagstiftare har släpat med fötterna när det gäller att implementera de EU-regler som gynnar befolkningen och missgynnar makthavare, såsom just bedrägeri-direktiven och även EUs offentliga data-direktiv, som implementerades i lag på Åland först efter repressalier. Vad gäller bedrägerier har på senare år en allt större andel av den åländska befolkningen skaffat sin försörjning via bidragsbedrägerier och särskilt bidragsbedrägerier med EU-medel.

Finland och andra stater gavs två månader av EU-komissionen den 2 december ifjol för att klargöra hur de ska införliva bedrägeri-direktiven. De andra staterna är Grekland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Spanien.