Kategorier
Nyheter

Finland tog emot 25 000 nya invandrare ifjol

Invandringen till Finland 2019 var i huvudsak arbetskraftsinvandring från Asien och flest invandrare kom från Ryssland. Flest invandrare är unga människor i åldrarna 18-34 och männen är något fler än kvinnorna.

Migrationsverket publicerade härom dagen sin statistik för fjolåret, som visar att arbetskraftsinvandringen för första gången var större än familjeinvandringen. De nya tillstånden som går att söka för säsongsarbete ligger bakom den stora ökningen. Knappa 10 000 människor beviljades uppehållstillstånd för tre månaders säsongsarbete under året.

Asylinvandringen till Finland har minskat kraftigt och är nu en sjundedel av Sveriges.

 

Många studenter från Asien

Totalt har 65 000 personer sökt uppehållstillstånd i Finland under 2019, varav de flesta också blev beviljade. Utav dessa var det knappt 24 000 som fick sina första uppehållstillstånd. Cirka 10 000 människor fick uppehållstillstånd för studier – i huvudsak ryssar, kineser och vietnameser och väldigt få studenter från andra platser än Asien.

Den stora vågen av asylsökande män som försökt ta sig in i Finland har avtagit. Från att ha varit över 32 000 asylsökande som kom år 2015 till endast 2500 nya asylsökande ifjol. Nivån är nu mindre än före 2015.

De flesta nya asylsökande kom ifjol från Ryssland och Turkiet.

– Majoriteten turkiska sökande åberopade verkligt eller förmodat medlemskap i Gülenrörelsen och hotet som därför riktas mot dem. Från Ryssland har under tidigare år kommit många Jehovas vittnen, men förra året var ansökningsgrunderna flera, säger Antti Lehtinen, direktör för asylenheten.

 

Få asylsökande från Syrien och Jemen

I statistiken är det fortfarande irakier som syns som den största gruppen asylsökande, men detta är i huvudsak sådana som inte söker asyl för första gången i Finland. De flesta asylsökande som kom till Finland nekades asyl, i synnerhet de med okänt ursprung. Endast 100 syrier och 70 jemeniter sökte asyl i Finland under 2019. En stor del av de som beviljades asyl var barn under 13 år och något färre kvinnor än män beviljades asyl, trots att mer än dubbelt fler män sökte.

De asylinvandrare som beviljades uppehållstillstånd i Finland år 2015 kan redan nu få finska medborgarskap och totalt 1600 irakier sökte om detta förra året, varav drygt 500 beviljades. Drygt 1000 personer med okänt ursprung beviljades också medborgarskap.

 

Många uzbeker utvisades

Antalet utvisningar gick upp under fjolåret och drygt 1800 människor blev beordrade att lämna landet – främst Uzbeker, men till stor grad också ryssar, irakier och ukrainare.

Totalt beviljades uppehållstillstånd, asyl eller medborgarskap för 9000 ryssar, 6000 irakier, 5000 indier, 4000 ukrainare, 4000 kineser, 3400 vietnameser, 2500 somalier, 2000 afghaner, 2000 ester och i mindre utsträckning till folk från andra länder. Statistiken för december 2019 är fortfarande inte redovisad.