Kategorier
Nyheter

Finlands EU-ordförandeskap i ett halvår kostar 70 miljoner euro

Finlands halvårsperiod som ordförande för EU mellan juli och december 2019 kommer att kosta skattebetalarna 70 miljoner euro extra. Detta skriver statsrådet i ett pressmeddelande som behandlar regeringens förslagna budget för statsrådets kansli under 2019.

Finland kommer att bidra med 1,1 miljoner euro till ”Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot” och satsa 1,5 miljoner euro för att försona finnar och samer. Totalt landar statsrådets kanslis budget för 2019 på över en kvarts miljard euro, varav hälften går till ”utvecklingsprojekt” och inköp av möbler och säkerhetsanordningar.