Finlands folk raderas: Stor minskning av småbarnsfamiljer under 2010-talet

Utrotningen av Finlands befolkning fortsätter. Statistikcentralen rapporterar att antalet småbarnsfamiljer i landet har minskat med nästan en femtedel under 2010-talet, från ca 160 000 till ca 130 000. Som småbarn räknas de under tre år. Minskningen är i huvudsak bland äkta par och är enligt statistikcentralen i linje med nedgången i fruktsamhet hos det finska folket.

Antalet barnfamiljer i Finland är totalt 558 000, vilket är en marginell minskning från tidigare år. Enligt Statistikcentralen beror minskningen på att fler personer blir vuxna än vad som föds. I var femte finsk barnfamilj lever barnen med sin mor.

För att ett folk ska överleva krävs det att den genomsnittliga kvinnan föder minst två barn. Bland barnfamiljerna är det endast var femte som har fler än två barn. 43% har endast ett barn och 39% har två barn. Sedan 1990 har de finska familjernas medelstorlek minskat från jämnt 3 personer till 2,74.

Antalet äkta par med barn har kollapsat sedan 1990, från 640 000 familjer till strax under 400 000. Däremot har antalet sambor med barn närapå fördubblats under samma tidsperiod, från 66 000 till 123 000.

Det har också skett en kraftig ökning av äkta par och sambopar som är utan barn. Detta beror dels på utflugna vuxna barn, dels på unga sambopar som skänker sin livskraft till stat, bankirer och aktieägare istället för egna barn. 1990 fanns 488 000 äkta par eller sambopar utan barn i Finland, 2019 fanns 758 000. Familjerna i norra och mellersta Österbotten är bäst i landet på att skaffa många barn, medan de åländska familjerna rankade sämst.