Finskt rederi ska trafikera Enklinge för €2,4 miljoner

Infrastrukturminister Christian Wikström (Obs) beslöt att anta ett anbud från Sundqvist Investments AB, som begärt €2,4 miljoner av skattebetalarnas pengar för att köra färja på Enklingelinjen.

Anbudet hade den lägsta kombinerade kostnaden i ersättning och fartygets bränslekonsumtion. Rederiet trafikerar sedan tidigare linjen Nagu-Själö-Rimito.

Foto: Johan Fredriksson