Kategorier
Nyheter

Finströms politiker positiva till flyktingmottagning – bara flyktingarna inte kommer till Finström

Finströms kommun tackar nej till en begäran från finska staten och landskapsregeringen om att ta emot kvotflyktingar. Enligt kommunstyrelsen har Finströms kommun ”en synnerligen ansträngd ekonomi” på grund av minskade intäkter från skattebetalarna, och kan därför inte ta emot de utländska asylanterna.

Så sent som 2018 var det annat ljud i skällan, då kommunpolitikerna bestämde att Finström skulle ta emot kvotflyktingar.

”Förutsättningarna för ett lyckat mottagande är därför avsevärt sämre nu än de var när kommunen senast tog aktivt beslut om att ta emot kvotflyktingar år 2018”, står det att läsa i protokollet.

Däremot försäkrar kommunstyrelsen, på kommundirektör Erik Brunströms förslag, landskapsregeringen om att ”man är positiv till mottagande av kvotflyktingar” – så länge det inte kommer fler till Finström.

Foto: Erik Wannee