Kategorier
Nyheter

Firma på Kyrkogårdsö får €243 000 för att köra menförestrafik

Kulturminister Tony Asumaa (L) beslöt att skattebetalarna ska få äran att betala €244 000 till företaget Ålands Sjötrafik AB för att ordna med trafik i den södra skärgården vid menföre under perioden 2019-2022.

Enligt minister Asumaa hade anbudet från Ålands Sjötrafik det lägsta priset av alla godända anbud. Företaget drivs från Kyrkogårdsö av Markus Nordberg. Vanligtvis tas beslut på transportbyrån av trafikminister Mika Nordberg (M), men denna gång var kollegan Asumaa ställföreträdare.