Kategorier
Nyheter

Folkhälsan ska lära sjuåringar hur man använder kondomer och har sex

ÖVERGREPP Organisationen Folkhälsan har för avsikt att begå övergrepp på finska barn genom att tvinga sjuåringar till sexualundervisning med explicit material om hur kondomer används, avvikande sexuella fetischer, detaljerade bilder av könsorgan och övningar som är invasiva och förnedrande. Sjuåringar ska också beordras att rita teckningar där människor har sex. Detta efter en ny bok som organisationen tagit fram och marknadsför som ett utbildningsmaterial. Åländska barn är än så länge skonade från organisationens inträngande i skolornas sexualundervisning.

Transsexualism för barn kärnbudskap

Bakom det skadliga materialet står Suss Åhman och Susanna Ruuhilahti, som har författat en bok de kallar ”Snippelisnopp”. Som orsak till att delge små barn sexuellt explicit material i skolorna hänvisar Åhman till den så kallade ”metoo”-rörelsen, i en intervju med Hem & Skola.

Folkhälsan försöker nu få landets grundskolor att anamma boken, där författarna gång på gång återkommer med uppmaningar till läraren att försöka påverka barnen till transsexualism och könsdysfori vid en sårbar ålder. ”Se upp för heteronormen”, står det i stor text och läraren får order att berätta för sjuåringar att det finns ”både barn och vuxna som känner att de har ett annat kön än det som baseras på biologin”.

Genom att prata detaljerat om sex för sjuåringar lovar författarna att läraren ska skapa ”en större närhet och bättre relation till eleverna”. Läraren uppmanas också av författarna att ifrågasätta sin egen sexuella läggning.

 

Kriminell polygami ska normaliseras för nästa generation

Under rubriken ”Obs!” uppmanas läraren att berätta för sjuåringar att familjer kan bestå av en mor och en far, av en ensam förälder, av homosexuella vårdnadshavare, men även utav personer som lever i polygama familjer med fler än två vuxna – trots att detta är kriminellt i Finland och övriga Europa. Förutom att normalisera kriminella familjeförhållanden lägger författarna stor vikt på att läraren ska säga till sjuåringarna att föräldrar som är män kan känna sig som kvinnor och vice versa. För att garantera att eleverna inte motsätter sig undervisningen måste de sedan teckna familjer som inte består av en man och en kvinna.

Lärarna ska också sexualisera sjuåriga barn genom att ha elevers konturer avbildade på ett stort ark. Därefter ska kroppsdelarna ritas på figurerna och namnges. Författarna understryker att könsorganen måste vara med på figurerna och upprepar igen att läraren ska säga till eleverna att ”man ska ha rätt att definiera sitt kön utgående från hur man känner sig”.

 

Sjuåringar ska rita människor som har sex

Vidare ska sjuåringarna få lära sig om ”åtminstone” ollon, förhud, pung, blygdläppar, slida och livmoder. Återigen understryker författarna att läraren ska säga till barnen att ”man också kan känna sig som en flicka om man har snopp, som en pojke om man har snippa, eller kanske som både eller ingendera. Det viktiga är hur man känner sig inuti, man kan själv välja hur man definierar sin könstillhörighet”.

Trots sin ringa ålder vill Folkhälsan att lärare ska prata med sjuåringar om konstgjord befruktning och donation av spermier och ägg, samt om adoption som ”ett sätt att få barn på”. Dessutom ska sjuåringarna lära sig om vad kondomer är och explicit om hur man använder dem. Även vad gäller konstgjord befruktning ska läraren berätta ingående och detaljerat om hur insemination med donerade spermier går till. Barnen ska enligt bokens instruktioner beordras under en lektion att göra egna teckningar om hur barn blir till, med spermier och sex eller födsel.

 

Förnedring och invasion av privatlivet

För barnen i årskurs 3-4 blir det skadliga materialet än mer explicit. Läraren uppmanas att ta upp ”mångfald inom kön och sexuell läggning” och normalisera detta och säga till eleverna att olikhet är ”berikande”. Enligt författarna kan det ”mycket väl finnas barn som känner sig som något annat än det ofta förväntade pojke/flicka/hetero” i varje skolklass i Finland. 

Författarna förespråkar en undervisning som är invasiv och förnedrande för 9- och 10-åringarna. Bland annat ska barnen beordras att skriva ner allt de vet om puberteten på lappar, som de sedan ska visa upp för hela klassen och läraren. Inte nog med att barnen ska tvingas till att exponera sina allmänna kunskaper om puberteten, de måste dessutom presentera inför klassen sina privata känslor och tankar kring puberteten.

Agendan för avvikande sexualitet och könsdysfori fortsätter för årskurs 3-4. Läraren uppmanas av författarna att be barnen svara på frågor om vad heterosexuell, bisexuell och homosexuell betyder och vad transperson betyder. Eleverna ska också svara på hur man kan veta vem som är pojke eller flicka.

 

9-åringar ska skriva kärleksbrev till sin lärare

Förnedringen blir fullständig, när läraren enligt boken ska beordra barnen att skriva kärleksbrev till olika mottagare – inklusive kärleksbrev till läraren – där de ska beskriva hur deras kärlek känns och vad de hoppas på av mottagaren. Därefter ska kärleksbreven läsas upp högt inför klassen, som får i uppgift att gissa om det är en pojke eller flicka som skrivit det.

Författarna vill också att lärarna ska ha eleverna i årskurs 3 och 4 att massera varandra och tillverka redskap för att smeka sig själva med. Sedan ska ”normer kring genus lyftas fram så eleverna kan bli medvetna om att de finns och hur de påverkar”.

 

”Det finns inte rätt eller fel”

En samling bisarra övningar finns också med, där eleverna till exempel ska beskriva sig som olika färger, djur, maträtter och fordon. All sorts uppfostran kastas ut genom fönstret av de radikala författarna, som vill att eleverna ska lära sig att det inte finns rätt eller fel och att alla ska få klä sig och bete sig hur de vill. Trots den på ytan liberala inställningen fortsätter de invasiva övningarna mot barnens privatliv. Eleverna ska få i uppgift tala om känslor och en och en ställa sig upp och berätta för hela klassen hur de känner sig. Sedan måste de skriftligen redovisa för hur de upplever sina olika känslor, såsom sorg, kärlek och rädsla.

Invasionen av barnens privatliv tar sig sedan formen av rena övergrepp, när barnen ska berätta för hela klassen hur det känns när deras föräldrar grälar med varandra eller på barnet.

 

Perversa övningar för 11-åringar

För eleverna i årskurs 5-6 vill författarna genomföra övningar som är direkt perversa. Bland annat ska barnen måsta skriva dikter om könsorgan och läsa upp dem högt inför klassen, samt tillverka skulpturer och målningar som föreställer penisar och vaginor. Dessa ska barnen sedan visa upp för klassen samtidigt som de ska redogöra för sina känslor. 

 

Åländska barn skonas – än så länge

Ålands Nyheter har frågat rektorerna på flera åländska skolor om deras sexualundervisning och de som svarat har sagt att detta inte förekommer i lågstadiet. Folkhälsan på Ålands ansvarige för barn- och ungdomsverksamhet berättar för Ålands Nyheter att organisationen för närvarande inte har någon verksamhet på skolorna som rör sexualundervisningen.

På bilden: Suss Åhman