Kategorier
Nyheter

Förbud mot offentliga sammankomster förlängs till 31 maj av landskapsregeringen

Landskapsregeringen förlänger förbudet mot offentliga sammankomster med fler än 10 deltagare fram till den sista maj.

Lantråd Veronica Thörnroos (C) hänvisar till den finska regeringens undantagstillstånd och paragraf 91 i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslut om att stänga ned verksamheter på grund av smittrisk får gälla i högst en månad och detta beslut har redan förnyats två gånger.

Enligt landskapsregeringen förväntas en stor epidemi av det kinesiska viruset Covid-19 i Finland och Thörnroos skriver att beslutet är nödvändigt för att bromsa spridningen av sjukdomen. På Åland är smittan obefintlig.

Foto: Wendy Wei