Föreläsning kostar skattbetalarna €500 i timmen

Tjänsteman Jan-Ole Lönnblad på landskapets Kulturbyrå beslöt igår att godkänna ett erbjudande från Öppna Högskolan om att hålla en föreläsning för bibliotekarier om källkritik  under 8 timmar i april för maximalt 25 deltagare. Föreläsningen kommer att...