Kategorier
Nyheter

Föreningen Ålands Näringsliv får €83 000 i bidrag av LR för sin verksamhet

Bidragsföreningen Ålands Näringsliv beviljades nyligen en utbetalning på €83 000 av skattebetalarnas pengar för sitt projekt de kallar ”Utveckla framtidens företag”. Häften av pengarna plundras från EU och hälften från landskapets budget. Beslutet togs i fredags förra veckan av Ralf Stolt på landskapsregeringens näringsavdelning.

Bidragspengar har bland annat använts åt för att ett nätverk av ledande affärskvinnor ska hålla frukost- och lunchträffar. Representanter har kommit från företag som Ålandsbanken, försäkringsbolaget Ålands Ömsesidiga, revisorerna PwC, PAF, Optinova, Åda AB, Mise med flera.

I övrigt har det inom projektet varit möten, ”nätverkande”, workshops och diskussioner, som enligt rapporten från Ålands Näringsliv varit uppskattade av deltagare ur allmänheten. Mycket av verksamheten ställdes in eller gjordes via videolänk på grund av smittan Covid-19.

Nämnda smitta gav också Ålands Näringsliv orsak att börja vägleda åländska företag hur de bäst kunde tillskansa sig bidragspengarna som utlysts från landskapsregeringen.

Ur redovisningen framgår det att projektet är såpass spretigt att Ålands Näringsliv i princip har fria händer att ägna sig åt vad de vill för bidragspengarna – som således har karaktären av ett verksamhetsstöd.

 

Mest pengar för personal

Totalt har belastningen på skattebetalarna varit €850 000 för att finansiera projektet. Utav dessa pengar har €580 000 använts av Ålands Näringsliv för att avlöna sin egna personal, €33 000 för att resa, €70 000 för att köpa tjänster, €83 000 i påstådda administrativa kostnader, €40 000 för marknadsföring och €38 000 för ”övrigt”.

Under 2020 gick €100 000 till att betala föreningens egen personal, €15 000 till ”indirekta kostnader” och €10 000 till annat.

De som anlitats för projektet är Therese Ling, Dan Westerholm, Susanne Olofsson och Henrik Hellström.